Podcast - indsatsene i De Udvidede Læringsmål

I løbet af efteråret udgiver Synscenter Refsnæs i samarbejde med Danske Tale-, Høre-  og Synsinstitutioner – DTHS og med økonomisk støtte fra selskabet Kjæden fem podcasts, som understøtter indsatserne i De Udvidede Læringsmål  for børn og unge med synsnedsættelse 0-17 år.

Der er fem podcasts i serien: 

  • Punktskrift for småbørn og indskolingsbørn
  • Udvikling af sanser og motorik hos 2-6 årige småbørn
  • Bedsteforældrerollen til et barn med alvorlig synsnedsættelse
  • Sociale fællesskaber og udvikling af sociale kompetencer i grundskolen (7-12 årige)
  • Uddannelse - overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse

Podcastsene udfolder nogle af de handlingsanvisende anbefalinger relateret til De udvidede læringsmål, og er et supplement til de 9 vejledninger om De udvidede læringsmål for børn og unge med synsnedsættelse.

Podcastserien er målrettet fagprofessionelle der arbejder med børn og unge med synsnedsættelse i dagtilbud og grundskole, samt til pårørende. 


1. Punktskrift for småbørn og indskolingsbørn

Den første podcast i serien er Punktskrift for småbørn og indskolingsbørn.

Punktskrift for småbørn og indskolingsbørn er målrettet fagpersoner som er en del af overgangen fra dagtilbud til skole. Det kan fx være forældre til børn med synsnedsættelse, pædagoger eller lærere.

I podcasten fortæller synskonsulent Bente Pedersen fra Synscentralen Vordingborg og skolekonsulent og medlem af Dansk Punktskriftsnævn Dorte Larsen fra Synscenter Refsnæs om punktskrift og læseindlæring, og om hvorfor det er vigtigt med en tidlig og målrettet indsats, så barnet med synsnedsættelse får mulighed for at lære at læse og få et skriftsprog. Bente og Dorte taler om punktskrift for småbørn og indskolingsbørn med blindhed, og om vigtigheden af at børnene allerede begynder at kende til bogstaver og ord, før de starter i skolen. 

Den næste podcast i serien har temaet Udvikling af sanser og motorik hos 2-6 årige småbørn. Podcasten udkommer i uge 43.


2. Udvikling af sanser og motorik hos 2-6 årige småbørn

Sanser og motorik er temaet i denne podcast som er den anden af fem podcasts som Synscenter Refsnæs udgiver i samarbejde med Danske Tale-, Høre-  og Synsinstitutioner – DTHS.


 I Udvikling af sanser og motorik hos 2-6 årige småbørn fortæller synskonsulent Trine Adelgaard fra CKV Odense og ergoterapeut Bonnie Pedersen fra Synscenter Refsnæs om hvad sanser og motorik er, hvordan synsnedsættelsen påvirker småbørns sansemotoriske udvikling og om effektiv sansebrug. I podcasten kommer Trine og Bonnie også med konkrete forslag til understøttelse af barnets sansemotoriske udvikling. 

Podcasten er målrettet pædagoger, dagplejere og andet pædagogisk personale i dagtilbud, hvor der er et barn med synsnedsættelse samt til forældre.

Den næste podcast i serien har temaet bedsteforældrerollen til et barn med alvorlig synsnedsættelse. Podcasten udkommer i uge 46. 


3. Bedsteforældrerollen til et barn med alvorlig synsnedsættelse

Bedsteforældrerollen til et barn med alvorlig synsnedsættelse – den tredje podcast som Synscenter Refsnæs udgiver i samarbejde med Danske Tale-, Høre-  og Synsinstitutioner – DTHS. 

I Podcasten fortæller synskonsulenterne Eva Madsen fra Kommunikationscentret Region H og Annette Petersen fra Synscenter Refnæs om bedsteforældrerollen. Eva og Annette kommer rundt om emner som den dobbelte sorg, hvordan bedsteforældre bedst hjælper deres barn i sorgen, hvor bedsteforældre kan få råd og vejledning, og så kommer Annette og Eva med forslag til, hvordan bedsteforældre praktisk kan støtte deres barn og barnebarn i hverdagen.

Podcasten er målrettet bedsteforældre og forældre til et barn med synsnedsættelse.

Den næste podcast i serien omhandler sociale fællesskaber og udvikling af sociale kompetencer i grundskolen (7-12 årige). Podcasten udgives i uge 48.