Kunne du tænke dig at prøve, hvordan det er at gå på STU?

STU på Refsnæs tilbyder praktikophold i op til 2 uger, for dig der ønsker at opleve, hvordan hverdagen på skolen er. Læs mere omkring praktikophold.


Kontakt

Berit Houmølle
Berit Houmølle
Vicecenterleder og områdeleder – Skole og Specialrådgivning
Tlf.: 59 57 02 57
Mobil: 60 62 11 15
E-mail: behl@remove-this.regionsjaelland.dk

STU-synsmodul

Synsmodulet under STU på Refsnæs henvender sig til unge blinde eller svagsynede mellem 16-25 år, som er eller skal i gang med STU på Refsnæs eller hos anden STU-udbyder.

De unge får øvelse i og afklaring af behov for anvendelse af relevant inklusionsunderstøttende IKT. De får kompetencer i form af ADL og mobility, så den unge bliver bedre i stand til
at klare sig i sociale sammenhænge, på sin videre uddannelse.

Du kan læse mere om STU-synsmodul her.