Sommerskole

Sommerskole for børn og unge med synsnedsættelse

Synscenter Refsnæs har afholdt sommerskole i 52 år, hvor medarbejderne har formidlet fælles viden, oplevelser og almendannelse til vores målgruppe i en ramme, der ikke tilbydes andre steder i Danmark.

Sommerskolen er sjov og ballade, venskaber, teltlejr, aktiviteter og udfordringer. Sommerskolen kan bl.a. styrke selvværdet og den enkeltes fysiske formåen og mod til at klare ting på egen hånd.

Sommerskolen på Synscenter Refsnæs er for elever, der går i specialskole eller folkeskole 1. klasse til 10.klasse (7-17 år).  Sommerkursus for børn og unge med synsnedsættelse er populært. 

I 2021 finder den årlige sommerskole sted i uge 26 - fra den 27. juni til den 3. juli.

Indhold
Synscenter Refsnæs står sammen med Dansk Blindesamfund for et flot sommerskoleprogram fyldt med aktiviteter og udfordringer gennem hele ugen. Temaet vil være ’OL 21’. I samarbejde med Parasport Danmark arrangerer vi en uge i sportens tegn, hvor alle kan være med.
Professionelle sportsfolk og erfarne idrætsinstruktører vil undervise eleverne. Alle aktiviteter tilpasses deltager- nes funktionsniveau. 

Hvad får deltagerne med sig?
Effekterne af at deltage i sommerskolen er mange:

 • Samvær med ligestillede
 • At ”mestre” en anderledes hverdag
 • At opleve glæden ved at lave mad sammen
 • At opleve at have noget at bidrage med til en gruppe
 • Erfaring med at etablere sociale kontakter i mindre og større grupper
 • At øge bevidstheden om personlige og sociale kompetencer
 • fordringer
 • Ideer til gode fritidsaktiviteter

På sommerskolen etableres mange nye venskaber og deltagerne udfordres i trygge rammer. Eleverne bruger alle sanser og involveres i alle daglige aktiviteter, eksempelvis deltager alle aktivt i tilberedelse af mad over bål.

Hvem kan deltage?
Sommerskolen er for elever, der går i skole svarende til folkeskolens 1. klasse til 10.klasse (7-17 år). Tilbuddet gælder også elever, der går i specialskole eller specialklasser.

For at kunne deltage på sommerskolen, forventes det at eleverne:

 • Er forholdsvis selvhjulpne og mobile
 • Kan indgå i sociale sammenhænge
 • Kan bo i teltlejr. Det er muligt at indgå aftale om, at der deltager en eller flere støtte personer for et barn med behov for personlig hjælper.

Alle deltagere indkvarteres i grupper på 10-14 elever sammen med 3-4 voksne. Grupperne sammensættes alt efter alder og synsformåen. Det tilstræbes, at elever, som kender hinanden fra tidligere ophold, så vidt
muligt kommer i samme gruppe eller bor i teltlejre nær hinanden.

Praktiske informationer
Sommerskolen varetages af Synscenter Refsnæs’ synskonsulenter, pædagoger, lærere, lokale syns-
konsulenter og medhjælpere.

Tilmelding: Med samtykke fra forældrene indstiller den lokale synskonsulent eleven til sommerskolen. Andre - fx forældre, pædagoger og lærere - kan også indstille eleven. Forældrene modtager derefter invitation og tilmelder eleven på Synscenter Refsnæs hjemmeside.

Pris: Deltagergebyr er 900 kr./person.

Hvor: Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg

Transport: Man sørger selv for transport til og fra Refsnæs. Der arrangeres fællestransport fra og til Fyn og Jylland med opsamlingssteder for 400 kr./person.

Synscenter Refsnæs
Sommerskolen på Synscenter Refsnæs er et sommerkursus for børn og unge med synsnedsættelse og er et fast tilbud i Specialrådgivningens palette af tilbud.

Vil du vide mere?
www.synref.dk kan du finde mere information om Synscenter Refsnæs, specialrådgivningen og øvrige tilbud.

Kontakt
Ved spørgsmål om sommerskolen er du velkommen til at kontakte leder af Sommerskolen, Annette Petersen, på tlf. 93 57 00 19 eller du kan kontakte os via mail synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk
eller på telefon 59 57 01 00.