Biblus

Biblus er et digitalt skolebibliotek for synshandicappede. Biblioteket indeholder undervisningsmateriale og andre titler i alternative, tilgængelige formater.

For at få adgang til Biblus skal du oprettes som bruger. Det kan du få ved at trykke her.