Ved visitation til skoleområdet kontakt

Berit Houmølle
Berit Houmølle
Vicecenterleder og områdeleder – Skole og Specialrådgivning
Tlf.: 59 57 02 57
Mobil: 60 62 11 15
E-mail: behl@remove-this.regionsjaelland.dk

Ved visitation til boområdet kontakt

Susanne Tina Johansen
Susanne Tina Johansen
Områdeleder - Boområde
Tlf.: 59 57 01 32
Mobil: 30 45 95 63
E-mail: sutj@remove-this.regionsjaelland.dk

Visitation til Synscenter Refsnæs

Ved visitation til skoleområdet kontakt områdeleder, Berit Houmølle, tlf. 60 62 11 15.

Ved visitation til boområdet kontakt områdeleder, Susanne Tina Johansen, tlf. 30 45 95 63.

Henvendelse til forløb, kurser og udredninger

Som synskonsulent skal du være opmærksom på følgende, når du henvender dig om børn og unge der skal visiteres til gruppeforløb på Synscenter Refsnæs: