Kontakt

Berit Houmølle
Berit Houmølle
Vicecenterleder og områdeleder – Skole og Specialrådgivning
Tlf.: 59 57 02 57
Mobil: 60 62 11 15
E-mail: behl@remove-this.regionsjaelland.dk

Velkommen til skolefritidsordningen på Synscenter Refsnæs

Hvem henvender tilbuddet sig til

Skolefritidsordningen tilbyder skolens hjemmeboende elever mulighed for en pasningsordning.
SFO’en er etableret i skolens regi, og SFO personalet indgår i undervisningen.

Indhold i tilbuddet

Fælles aktiviteter, leg og oplevelser
Trygge rammer der giver mulighed for læring og udvikling.
Tæt samarbejde mellem skole og SFO.
Tæt samarbejde og kommunikation med forældre og pårørende.

Befordring til og fra skolen varetages af barnets hjemkommune.
Se taksterne her

Åbningstider

Åbent alle hverdage mandag – torsdag fra 13-16 fredag dog 13-15.
Vi har heldagsåbent i skoleferierne mellem kl 8-16 ( fredag 15)
Vi holder lukket den 24.12 og 31.12

Kontakt og tilmelding til

Berit Houmølle
Souschef
behl@regionsjaelland.dk
tlf. 59 57 02 57
mobil 60 62 11 15