Dansk kvalitetsmodel

Kvalitetsmodellen – DDKM –er målrettet udvikling af kvaliteten på de sociale tilbud, til gavn for både pårørende, brugere og medarbejdere.

Kvalitetsmodellen har tre ben, Standardprogrammet, Bruger- og pårørendeundersøgelserne og Kundeundersøgelserne som sikrer at vi komme rundt om stort set alle tænkelige spørgsmål i på Synscenter Refsnæs Botilbud – Ege- og Birkehuset, Fløjen og Efterskolen – samt Skoletilbud, STU og Specialrådgivning

Standardprogrammet

Standardprogrammet tager afsæt i en række kvalitetsstandarder, der er relateret til både ydelserne og det organisatoriske på tilbuddet.

I retningsgivende dokumenter beskriver vi hvordan vi i praksis vil leve op til indholdet i standarderne. Det er et af vores væsentlige styringsredskaber og en løftestang for at udvikle kvaliteten og sikre, at vi en travl hverdag gør det vi skal og vil. De retningsgivende dokumenter bidrager til en høj kvalitet i de ydelser vi tilbyder målgrupperne.

Vi arbejder efter følgende 9 ydelsesspecifikke Retningsgivende dokumenter samt 1 organisatorisk og 1 regionalt:

Ydelsesspecifikke:
1.1 Kommunikation
1.2 Indflydelse på eget liv
1.3 Individuelle planer
1.4 Medicinhåndtering
1.5 Magtanvendelse
1.6 Utilsigtede hændelser
1.7 Faglige tilgange metoder og resultater
1.8 Sundhed og trivsel
1.9 Forebyggelse af overgreb

Organisatorisk:
2.1 Kompetenceudvikling
 
Regional standard:
Bruger- og pårørendeinddragelse på det kollektive niveau

Du kan se Synscenter Refsnæs retningsgivende dokumenter her

Bruger- og pårørendeundersøgelser

I undersøgelserne gives ordet til beboere og pårørende, men henblik på at opnå en værdifuld indsigt i deres oplevelser og vurderinger af de tilbud de har benyttet. En indsigt, der kan udpege de områder, hvor vi kan arbejde med at forbedre kvaliteten i  tilbuddene.

Kundeundersøgelser

Formålet med undersøgelsen er at undersøge samarbejdskommuners vurdering af kvaliteten og samarbejdet med de regionale, sociale tilbud.

Undersøgelsen tager afsæt i udvalgte borgerforløb og retter ud fra én enkelt social sag fokus på den visiterende kommunes vurdering af samarbejdet og kvaliteten af det enkelte regionale, sociale tilbud.