NCL (tidligere Spielmeyer-Vogt teamet)

NCL-teamet (tidl. Spielmeyer-Vogt teamet) er et landsdækkende tilbud om udredning, rådgivning og vejledning til

  • Børn og unge med de sjældne NCL sygdomme, herunder Spielmeyer-Vogt sygdommen
  • Forældre og pårørende
  • Alle professionelle, der arbejder på området.

NCL- gruppen: Neuronal Ceroid Lipofuscinosis.

Synscenter Refsnæs har leverandøraftale med VISO (Den Nationale Videns - og Specialrådgivningsorganisation) om NCL-teamets virksomhed. 

Vil du vide mere om NCL-teamet klik her

 


Pædagogiske overvejelser i arbejdet med børn og unge med Spielmeyer -Vogt sygdommen

 

Formålet med publikationen

Spielmeyer-Vogt teamet har udarbejdet denne publikation.

Formålet med publikationen er at give en kort beskrivelse af Spielmeyer-
Vogt- (SV) sygdommens forløb og at inspirere og give ideer til aktiviteter og læringsforløb.
Ideerne i publikationen har vi som ansatte i SV- Teamet, opsamlet i
det daglige vejledningsarbejde på skoler, i aktivitetstilbud, i personalegrupperne
omkring børn og unge med SV- sygdommen og ikke mindst i samarbejdet med
SV- børnenes familier.

Download publikationen