NCL (tidligere Spielmeyer-Vogt teamet)

NCL (tidl. Spielmeyer-Vogt Teamet) er et landsdækkende tilbud om udredning, rådgivning og vejledning til

  • børn og unge med den sjældne sygdom Spielmeyer-Vogt (SV)
  • deres familie
  • alle professionelle, der arbejder på området.

Tilbuddet rettes ligeledes til personer med andre sygdomme indenfor NCL- gruppen (Neronal Ceroid Lipofuscinose).

Synscenter Refsnæs har leverandøraftale med VISO (Den Nationale Videns - og Specialrådgivningsorganisation) for SV- teamets virksomhed.

Vil du vide mere om Spielmeyer Vogt teamet tryk her

Socialstyrelsen har varslet ændringer for børn og unge med JNCL diagnosen efter 2018. I skrivende stunde kender vi ikke ændringen, men skriver, når vi ved mere.


Pædagogiske overvejelser i arbejdet med børn og unge med Spielmeyer -Vogt sygdommen

 

Formålet med publikationen

Spielmeyer-Vogt teamet har udarbejdet denne publikation.

Formålet med publikationen er at give en kort beskrivelse af Spielmeyer-
Vogt- (SV) sygdommens forløb og at inspirere og give ideer til aktiviteter og læringsforløb.
Ideerne i publikationen har vi som ansatte i SV- Teamet, opsamlet i
det daglige vejledningsarbejde på skoler, i aktivitetstilbud, i personalegrupperne
omkring børn og unge med SV- sygdommen og ikke mindst i samarbejdet med
SV- børnenes familier.

Download publikationen