Materialeproduktion og formidling

I materialeproduktion og formidling produceres undervisningsmaterialer, skønlitterære bøger, spil og meget mere.

Vores hovedproduktion er materialer til blinde og svagsynede skoleelever.

Produktionen kan deles op i følgende kategorier:

  • Sorttrykkeri
  • Bogproduktion
  • Plastproduktion

Sorttrykkeri

I sorttrykkeriet produceres formularer, pjecer, skemaer og kalendere til vores brugere og medarbejdere.

Desuden forstørres og trykkes tekster til brug for svagsynede elever i skolerne.

Materialeproduktion og formidling udarbejder geografiske kort tilrettelagt for svagsynede og blinde elever. Kortene produceres med ønskede geografiske oplysninger, som for eksempel veje, floder, byer og bjerge eller blot som grundkort. Kortene produceres i papir i A3 format.

Bogproduktion

Bogproduktionen foregår elektronisk. Bøger der skal overføres til e-tekst og papir scannes, redigeres og udsendes til punktlæsende elever i rtf-format enten pr. mail eller på cd.

Derudover laves e-bøger og opmærkede PDF - filer.

Materialer, der allerede er produceret, kan hentes via www.Biblus.dk.

Nogle af skolebøgerne kræver særlig tilrettelæggelse (for eksempel matematik), inden de kan produceres til punktlæsende elever. Denne tilrettelæggelse varetages af lærere, som redigerer bøgerne og tilrettelægger dem pædagogisk, så eleverne kan anvende dem på lige fod med seende elever.

Der produceres taktile tegninger og landkort samt landkort til svagsynede.

Al punktproduktion er i fuldskrift, og kan via RoboBraille tjenesten www.robobraille.org oversættes direkte til forkortet punktskrift.

Plastproduktion

Plastværkstedet producerer taktile kort, tegninger og plasthjælpemidler til matematik og til organisering af materialer.

Vejledning i brug af lyd

I vores digitale bibliotek www.biblus.dk findes diverse lydbilleder i forskellige udformninger. Disse kan downloades og sammensættes via diverse gratis programmer fra nettet. På Biblus ligger en vejledning til programmet Audacity.

Endvidere er der via http://www.robobraille.org/da mulighed for at konvertere tekster til lydfiler. Dette kan i nogle tilfælde kræve lidt tilretning.

Vi er gerne behjælpelige med anvendelsen af diverse medier samt dialog omkring andre muligheder.