Udredningsforløb

Børn, hvor der med udgangspunkt i deres synsnedsættelse og eventuelle andre problematikker, er usikkerhed i forhold til kommende skolestart. Det kan være i forhold til hvornår, hvilken type skole-tilbud og hvad der i givet fald skal være fokus på inden start i 0. klasse.

 

Læs mere

Småbørn på 4-5 år, som forventes at blive punktlæsere, og hvor der er behov for et udredningsforløb og rådgivning ved et tværprofessionelt team. Børn med blindhed på 5-6 år, hvor der tillige ønskes vurdering og vejledende anbefalinger i forhold til kommende skolestart.

Læs mere

Forældre til småbørn med synsnedsættelse, som forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt er behov for observation og vejledning ved et tværfagligt team

Læs mere

Forældre og deres børn/unge 7-17 år med synsnedsættelse og yderligere funktionsnedsættelser, med CVI (hjerne- betinget synsnedsættelse) eller andre synsdiagnoser. Støttepersoner kan deltage med skriftligt forældresamtykke.

Læs mere

Forældre som har et barn eller en ung med synsnedsættelse og yderligere funktionsnedsættelser, hvor det er uhensigtsmæssigt, at barn/den unge bliver taget ud af de vante omgivelser, eller fx bliver hjemmetrænet.

Læs mere

Forældre og deres børn 0-7 år med synsnedsættelse og yderligere funktionsnedsættelser, med CVI (hjernebetinget synsnedsættelse) eller andre synsdiagnoser. Støttepersoner kan deltage med skriftligt forældresamtykke

Læs mere