Udredningsforløb

Forældre til et barn med synsnedsættelse i alderen 0-17 år med forsinket synsudvikling, CVI (hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og yderligere funktionsnedsættelser.

Læs mere

Børn, hvor der med udgangspunkt i deres synsnedsættelse og eventuelle andre problematikker, er usikkerhed i forhold til kommende skolestart. Det være sig i forhold til hvornår, hvilken type skoletilbud og hvad der i givet fald skal være fokus på inden start i 0. klasse.

Barnets generelle udvikling skal være på et niveau, der gør dem i stand til at indgå i formaliserede afprøvninger og individuelle tests, hvis dette findes aktuelt i forhold til den samlede observation og udredning.

Læs mere

Børn, hvor der med udgangspunkt i deres synsnedsættelse og eventuelle andre problematikker, er usikkerhed i forhold til kommende skolestart. Det kan være i forhold til hvornår, hvilken type skole-tilbud og hvad der i givet fald skal være fokus på inden start i 0. klasse.

Barnets generelle udvikling skal være på et niveau, der gør dem i stand til at indgå i formaliserede afprøvninger, og individuelle tests, hvis dette findes aktuelt i forhold til den samlede observation og udredning.

Læs mere

Småbørn på 4-5 år, som forventes at blive punktlæsere, og hvor der er behov for et udredningsforløb og rådgivning ved et tværprofessionelt team. Børn med blindhed på 5-6 år, hvor der tillige ønskes vurdering og vejledende anbefalinger i forhold til kommende skolestart. Ved behov kan der evt. tilbydes test ved psykolog. Forældre, som i samvær med andre forældre, ønsker at tilegne sig viden og gensidig inspiration.

Læs mere

Forældre til småbørn med synsnedsættelse, som forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt er behov for observation og vejledning ved et tværfagligt team

Læs mere

Forældre til et barn med synsnedsættelse i alderen 7-17 år med forsinket synsudvikling, CVI (hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og yderligere funktionsnedsættelser. Forløbet henvender sig både til nye familier og familier, som tidligere har været på Synscenter Refsnæs. Bor barnet eller den unge på døgninstitution, kan støttepersoner deltage med skriftligt forældresamtykke.

Læs mere

Forældre til et barn eller en ung med synsnedsættelse i alderen 0-17 år med forsinket synsudvikling, CVI (hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og yderligere funktionsnedsættelser, hvor det er uhensigtsmæssigt, at barn/den unge bliver taget ud af de vante omgivelser, eller fx bliver hjemmetrænet.

Læs mere