Uge 5 2020 Udredningsforløb for 2 – 3 årige småbørn med synsnedsættelse og forældre

Dato
Uge 5, 2020 mandag den 27. – fredag den 31. januar 2020.

Hvem henvender forløbet sig til?
Forældre til småbørn med synsnedsættelse, som forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt er behov for observation og vejledning ved et tværfagligt team.

Mål med forløbet
Det forventes at forældre, børn og fagprofessionelle får flg. udbytte af forløbet:

Forældrene:

 • En tværprofessionel udredning af deres barn, specialrådgivning, praktiske anvisninger og vejledede anbefalinger
 • Viden om deres barns generelle udvikling samt eventuelle specifikke vanskeligheder
 • Viden om betydningen af barnets synsnedsættelse
 • Generel viden om syn og synskompenserende materialer
 • Viden om hvad det indebærer at være forældre til et barn med synsnedsættelse
 • Samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation

Barnet:

 • Begyndende erkendelse af at andre er i samme situation som én selv
 • Erfaring i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe

Professionelle (med forældrenes accept):

 • Viden om det enkelte barns ressourcer og begrænsninger
 • Viden om hvordan synshandicappet påvirker barnets udvikling
 • En tværfaglig udviklingsbeskrivelse, der kan danne grundlag for den lokale synskonsulents vejledning
 • Daginstitutionspersonale får konkrete forslag til, hvordan de kan arbejde videre med barnet

Forløbets indhold
Forældrene undervises i synshandicappets betydning for barnets udvikling. Undervisningen er tilrettelagt efter barnets alder og udvikling.

Der kan blive undervist i følgende emner:

 • Funktionelt syn og synsafprøvnings-materiale
 • Auditiv opmærksomhed
 • Synets indflydelse på den motoriske udvikling
 • ADL, aktiviteter i dagliglivet, praktiske færdigheder
 • Udvikling, kontakt, interaktion og motivation

Undervisere og rådgivere kan være synskonsulent, skolekonsulent, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, ADL instruktør og psykolog.

Forløbets organisering
Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens børnehave sammen med synspædagoger, talepædagoger og psykolog. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser.
Under opholdet vil der blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration.

Metodebeskrivelse
Udredningsforløbet sker ved synsfaglige observationer i et tværfagligt team, hvor erfaring og evidens baseret viden anvendes.
De motoriske og sansemotoriske observationer er med afsæt i børns motoriske udvikling og sanseintegrations teori.

Den anvendte metode til observation af den psykosociale/socioemotionelle udvikling er den ’Interaktionsbaseret iagttagelse metode’.

Opfølgning
Opholdet afsluttes med en samtale, hvor synspædagog, psykolog samt relevante terapeuter giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, som sendes til forældrene, samt de personer/institutioner, som forældrene har givet skriftligt samtykke til.

Betaling
Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrit for forældre til børn med synsnedsættelse.

Sted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdeling Stausgård, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Kontaktperson
Mariane Larsen, synskonsulent
Mail: malr@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 54 Mobil: 93 56 64 77

Henvendelsesfrist
Barnets lokale synskonsulent udfylder i samarbejde med forældrene henvendelsesskema som sendes til synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk senest 21. oktober 2019.

Ansøgningsfrist
Synscenter Refsnæs visiterer børnene. Forældrene og synskonsulenten modtager derefter besked, om barnet tilbydes en plads.

Familien skal bekræfte deltagelse via et link på Synscenter Refsnæs’ hjemmeside www.synref.dk. senest 18/11 2019. Familien skal bekræfte deltagelse via link på Synscenter Refsnæs hjemmeside

Deltagerantal:
Der kan være 4-5 børn/familier på disse ophold.