Uge 48 2019 Gruppeforløb for punktlæsende elever i 0.-1. klasse og forældre

Dato
Uge 48, 2019 onsdag den 27. til fredag 29. november 2019.

Hvem henvender forløbet sig til?
Punktlæsende elever i folkeskolens 0.-1. klasse og forældre

Effekt af forløbet
Det forventes, at eleverne får mulighed for at møde og etablere sociale kontakter med ligestillede samt stifter bekendtskab med Synscenter Refsnæs som et fremtidigt tilbud.

Det forventes, at forældrene

  • får mulighed for samvær med ligestillede familier med henblik på fremtidig netværksdannelse.
  • stifter bekendtskab med de tilbud, Synscenter Refsnæs har til børn i skolealderen.
  • får kendskab til aktuelle emner i relation til børnenes alder og udviklingsniveau.

Forløbets indhold
Børnene undervises i en række relevante emner, blandt andet IT, idræt og svømning og ADL. I forældredelen kan indgå IT, indskolingsbarnets sociale kompetencer og de introduceres for punktforkortelser samt taktile skolematerialer. I gruppeforløbet deltager psykolog, som indgår i dele af undervisning og fritidsaktiviteter.

Forløbets organisering
Elever og forældre ankommer onsdag til frokost og kurset afsluttes fredag middag. Elever og forældre bor sammen på værelser. Børn og forældre undervises hovedsageligt hver for sig. I fritiden er der mulighed for socialt samvær og netværksdannelse.

Opfølgning
Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet en kort rapport, der indeholder en generel beskrivelse af de emner, der er blevet undervist i. Rapporten sendes til forældre samt de fagpersoner/institutioner, forældrene har givet samtykke til.

Betaling
Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrit for forældre til børn med synsnedsættelse.

Sted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdeling Stausgård, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Kontaktperson
Lone Ibsen, skolekonsulent
Mail: loi@regionsjaelland.dk 
Telefon: 59 57 02 28

Henvendelsesfrist
Synskonsulenten indstiller i samråd med forældrene familien til kurset senest fredag d. 2. oktober 2019 via dette henvendelsesskema.

Indstillingen sendes til:
Synscenter Refsnæs, Administrationen Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen til kurset er senest mandag d. 28. oktober 2019.

Deltagerantal
Der kan maksimalt deltage 6 familier på forløbet.