Uge 47 2019 Gruppeforløb for skoleelever med synsnedsættelse i 0.-1. klasse og deres forældre

Dato
Uge 47, 2019 onsdag den 20. til fredag 22. november 2019.

Hvem henvender forløbet sig til?
Elever med synsnedsættelse i folkeskolen 0.-1. klasse og deres forældre.

Effekt af forløbet
Det forventes, at eleverne

  • får mulighed for at møde og etablere sociale kontakter med ligestillede.
  • stifter bekendtskab med Synscenter Refsnæs som et fremtidigt tilbud.

Det forventes, at forældrene

  • får mulighed for samvær med ligestillede familier med henblik på fremtidig netværksdannelse.
  • stifter bekendtskab med de tilbud, Synscenter Refsnæs har til børn i skolealderen.
  • får kendskab til aktuelle emner i relation til børnenes alder og udviklingsniveau.

Kursusindhold
Børnene undervises i en række relevante emner, blandt andet IT, idræt og svømning og ADL. I forældredelen kan indgå IT og indskolingsbarnets sociale kompetencer. I gruppeforløbet deltager psykologer, som indgår i dele af undervisning og fritidsaktiviteter.

Kursets organisering
Elever og forældre ankommer onsdag eftermiddag, og kurset afsluttes fredag middag. Elever og forældre bor sammen på værelser. Børn og forældre undervises hovedsageligt hver for sig. I fritiden er der mulighed for socialt samvær og netværksdannelse.

Opfølgning
Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet en kort rapport, der indeholder en generel beskrivelse af de emner, der er blevet undervist i. Rapporten sendes til forældre samt de fagpersoner/institutioner, forældrene har givet samtykke til.

Betaling
Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrit for forældre til børn med synsnedsættelse.

Sted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdeling Stausgård, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Kontaktperson
Dorte Larsen, skolekonsulent
Mail: dlrs@regionsjaelland.dk 
Telefon 59 57 02 69
Mobil: 26 24 87 61

Lene Riis, skolekonsulent
Mail: lenri@remove-this.regionsjaelland.dk   
Tlf.: 59 57 02 65, Mobil: 93 57 00 19

Henvendelsesfrist
Synskonsulenten udfylder henvendelsesskema i samråd med forældrene familien til kurset senest fredag d. 20. september 2019. Henvisningen sendes til mail: synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk
Synscenter Refsnæs sender herefter invitation med link til ansøgning (tilmelding) via hjemmesiden til familien.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen (tilmelding) til kurset er senest mandag d. 14 oktober 2019.

Deltagerantal
Der kan maksimalt deltage 12 familier på forløbet.