Uge 46 Kursus for personale, der underviser elever med synsnedsættelse

Dato
Uge 46, 2020 mandag den 9. til onsdag den 11. november 2020. 

Hvem henvender forløbet sig til?
Lærere, støttepersoner og andre, der underviser elever med nedsat syn. 

Mål med forløbet 

  • At understøtte skolens og medarbejdernes arbejde med inklusion og læring for elever med synsnedsættelse.
  • At fagprofessionelle har viden og værktøj til at sikre, at elever med alvorlig synsnedsættelse opnår de samme læringsmål og kompetencer, som deres seende kammerater.  
  • At skolerne benytter evidensbaseret viden til at sikre, at elever med synsnedsættelse tilegner sig alderssvarende kundskaber og færdigheder.

Det forventes at deltagerne: 

  • Opnår viden om øjne, syn, synsdiagnoser og lys
  • Præsenteres for synskompenserende hjælpemidler, herunder IT
  • Opnår teoretisk og praktisk viden om ADL og mobility
  • Opnår viden om synspædagogik
  • Opnår viden om sanser og sansemotorik
  • Opnår viden om sociale kompetencer

Forløbets indhold
Undervisningen tager udgangspunkt i generelle problemstillinger omkring denne målgruppe. Problemstillinger kan i visse tilfælde eksemplificeres ud fra diagnoser og arbejdsopgaver i relation til kursisternes elever. Udvalgte dele af undervisningen kan foregå med simulationsbriller, der gør det muligt at opleve, hvad nedsat syn betyder for elevens perception, sansning, sociale interaktion og læring.

Kursets organisering
Undervisningen på kurset foregår i en vekselvirkning mellem oplæg, dialog og praktiske øvelser. Oplægsholderne kan være synskonsulent, skolekonsulent, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, ADL-, orienterings- og mobilityinstruktør og psykolog. 

Betaling
1960 kr. inkl. kost og logi.

Sted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdeling Stausgård, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk 

Kontaktperson 
Dorte Larsen, skolekonsulent 
Mail: dlrs@remove-this.regionsjaelland.dk  
Tlf. 59 57 02 69
Mobil: 26 24 87 61

Lene Riis, skolekonsulent
Mail: lenri@regionsjaelland.dk
Tlf. 93 57 62 74

Tilmelding
Medarbejdere, som ønsker at deltage på dette kursus, kan tilmelde sig via vores hjemmeside senest 4 uger før kursets start.

Ved framelding: 
Ved framelding senest en måned før kursets start refunderes 50% af kursusafgiften. Ved framelding 30 – 14 dage før kursets start refunderes 25% af kursusafgiften.Ved senere framelding refunderes kursusafgiften ikke, men pladsen kan overdrages til en kollega fra samme institution.