Uge 4 2019 Gruppeforløb for skoleelever i 7. – 9. kl. som er punktlæsende eller har synsnedsættelse

Dato

Uge 4, 2019 søndag den 20. til fredag den 25. januar

Hvem henvender forløbet sig til?

Forløbet henvender sig til skoleelever i folkeskolens 7. – 10. kl. som har blindhed eller synsnedsættelse

Mål med forløbet

Det forventes at deltagerne

  • Erhverver styrkede forudsætninger for at mestre ungdomslivet såvel fagligt som socialt
  • Får kendskab til muligheder for egen videre uddannelse
  • Opnår sociale relationer og kompetencer i samværet med ligestillede

Forløbets organisering

Indholdet fokuserer på ungdomsliv og uddannelse
Du får:

  • information om uddannelsesmuligheder og folkeskolens prøver
  • viden om dig selv og din krop
  • motion og fysisk aktivitet
  • øvet de engelske punktforkortelser - for blinde elever
  • viden om synskompenserende teknologi, lys og optik - for svagsynede elever
  • mulighed for samvær med jævnaldrende

Blinde og svagsynede deltagere undervises delvist sammen og delvist hver for sig.

Metodebeskrivelse

Vygotskys teori om zonen for nærmeste udvikling
ST – prøver. Pædagogisk analyse for stavning
T – læseprøver (1977 standarder)

Opfølgning

Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet en kort rapport om undervisning og aktiviteter under elevens ophold.

Kursusafgift

Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrit.

Sted

Synscenter Refsnæs
Kursusafdeling Stausgård
Kystvejen 112
4400 Kalundborg

Kontaktpersoner

Forløbsleder og synskonsulent Stinne Sørensen
Mail: stins@regionsjaelland.dk
Mobil: 29 46 46 38

Forløbstilrettelægger og skolekonsulent Dorte Larsen
Mail: dlrs@remove-this.regionsjaelland.dk 
Mobil: 26 24 87 61

Forløbstilrettelægger og skolekonsulent Lone Ibsen
Mail: loi@remove-this.regionsjaelland.dk
Tlf.: 59 57 02 28

Henvendelsesfrist

Den lokale synskonsulent udfylder henvendelsesskema i samråd med forældrene og barnet til forløbet senest 9. november 2018 til Synscenter Refsnæs.
Mail: synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk
Synscenter Refsnæs sender herefter invitation og ansøgningsprocedure til familien.

Ansøgningsfrist

Fredag, d. 4. januar 2019

Deltagerantal

18