Uge 37 Kursus for medarbejdere, der underviser punktlæsende skoleelever

Dato

Uge 37, 2020 mandag den 7. til fredag den 11. september 2020

Hvem henvender kurset sig til?
Lærere, støttepersoner og pædagoger, der underviser eller skal undervise inkluderede punktlæsende elever i folkeskolen.

Mål med kurset
Kursisterne får viden om det manglende syns betydning for elevens udvikling og indlæring.
Deltagerne får inspiration til inklusionsunderstøttende undervisning i klasser, hvor punktlæsende elever indgår.
De får viden om synskompenserende hjælpemidler og teknikker, herunder punktskrift.

Kursets indhold

  • Det blinde barns udvikling
  • Indlæring af punktskrift – elevens adgang til at lære læse og skrive
  • Anvendelse af elektroniske punktapparater og hjælpeprogrammer
  • Med inklusionstanken i centrum gives inspiration til undervisning i skolefagene dansk, matematik og idræt i klasser, hvor en blind elev indgår
  • Anvendelse af den auditive sans i undervisningen
  • Teoretisk og praktisk mobility og ADL (Aktiviteter i DagligLivet)

Kursets organisation
Undervisningsformen veksler mellem teoretiske og praktiske indlæg.
Der vil i de enkelte indlæg være præsentation af materialer og metoder.
Oplægsholderne kan være synskonsulent, skolekonsulent, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, ADL-, orienterings- og mobilityinstruktør og psykolog. 

Betaling
Opholdet koster 3.650 kr. inkl. kost og logi
 

Sted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdeling Stausgård, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Kontaktperson
Lone Ibsen, synskonsulent
Mail: loi@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 28

Tilmelding
Medarbejdere, som ønsker at deltage på dette kursus, kan tilmelde sig via vores hjemmeside senest d. 7.8.2020.

Ved framelding:
Ved framelding senest en måned før kursets start refunderes 50% af kursusafgiften.
Ved framelding 30 – 14 dage før kursets start refunderes 25% af kursusafgiften.
Ved senere framelding refunderes kursusafgiften ikke, men pladsen kan overdrages til en kollega fra samme institution.