Uge 35 2020 Kursus for personale, der arbejder med børn og unge 0-17 år med synsnedsættelse og yderligere funktionsnedsættelser

Dato

Uge 35 2020 mandag den 24. til fredag den 28. august 2020.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er målrettet fagprofessionelle, som arbejder med børn/unge, der har nedsat syn
og yderligere funktionsnedsættelser. Det kan både være børn/unge fra specialskoler,
børn der hjemmeundervises, bor på døgninstitutioner eller går i specialbørnehaver.

Mål med kurset

Det forventes, at deltagerne:

 • opnår viden om synsnedsættelsens betydning for børns/unges udvikling, trivsel, leg og læring.
 • opnår viden om synsfaglige tiltag, der kan anvendes i det daglige arbejde med undervisning, træning og aktiviteter.
 • at institutionerne benytter evidensbaseret viden til at sikre, at elever med synsnedsættelse tilegner sig alderssvarende kundskaber og færdigheder.
 • opnår viden om sanser og om sansemotorikkens indflydelse på nedsat syn.
 • opnår kendskab om synskompenserende hjælpemidler.

Kursets indhold

 • Funktionelt syn, synsudvikling, synsstimulation og synsforståelse.
 • Alternativ kommunikation – aktiv læring og leg.
 • Anvendelse af IKT, fx. PC og tablet.
 • Sanser og motorik.
 • Orientering og mobility.
 • Udvikling, samvær, motivation og læring.

Metodebeskrivelse

Undervisningen på kurset vil veksle mellem teoretiske og praktiske oplæg. Undervisningen vil blive
relateret til de repræsenterede børn og unges synsnedsættelse, udvikling og funktionsniveau.
Oplægsholderne kan være synskonsulent, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut,
socialrådgiver, mobilityinstruktør og psykolog.

Betaling

3.600 kr. inkl. kost og logi.

Sted

Synscenter Refsnæs
Kursusafdeling Stausgård
Kystvejen 112
4400 Kalundborg.

Kontaktperson

Tina Lindop Gable, synskonsulent
Mail: tsli@remove-this.regionsjaelland.dk 
Mobil: 23 26 26 50

Vinnie Jensen, synskonsulent
Mail: vijen@remove-this.regionsjaelland.dk
Mobil: 93 57 65 34

Henvendelsesfrist og ansøgning

Medarbejdere, der ønsker at deltage på dette kursus, kan tilmelde sig via vores hjemmeside
senest d. 22. juni 2020.

Når ansøgningsfristen er udløbet, fremsendes bekræftelse, program, deltagerliste samt
samtykkeerklæring, som bedes underskrevet af forældrene til det aktuelle barn. Dette samtykke
gælder kun for det nævnte kursus og kun for oplysninger, der har betydning for undervisningen
og for forståelsen af synsnedsættelsen. Samtykkeerklæringen sendes til kursusafdelingen
senest en uge før kursets start.

Framelding

Ved framelding senest en måned før kursets start, refunderes 50% af kursusafgiften.
Ved framelding 30-14 dage før kursets start, refunderes 25% af kursusafgiften.
Ved senere framelding refunderes kursusafgiften ikke, men pladsen kan overdrages
til en kollega fra samme institution.