Uge 34 Udredningsforløb for 0-7 årige med synsnedsættelse, blindhed og yderligere funktionsnedsættelse med forældre

Dato
Uge 34, 2020 mandag den 17. til fredag den 21. august 2020.

Hvem henvender forløbet sig til?
Forældre og deres 0-7 årige børn med synsnedsættelse og yderligere funktionsnedsættelser, med CVI (hjerne- betinget synsnedsættelse) eller andre synsdiagnoser. Støttepersoner kan deltage med skriftligt forældresamtykke.

Mål med forløbet
En udredning og en udviklingsbeskrivelse til det videre arbejde med barnet/den unge.

Det forventes, at eleven får:

 • oplevelser og erfaringer, der fremmer elevens synsmæssige opmærksomhed.
 • afprøvet alternativ kommunikation.
 • mulighed for samvær og relationer til andre børn/unge.

Det forventes, at forældrene får:

 • viden om barnet/den unges generelle udvikling og funktionelle syn
 • viden om barnet/den unge synsmæssige ressourcer og udfordringer og hvordan synet påvirker barnet/den unge
 • viden om synskompenserende materialer, hjælpemidler mv.
 • tværfaglig rådgivning, praktiske handleforslag og hjælpemidler
 • konkrete forslag til at støtte udvikling,udvikling, trivsel og læring
 • samvær, netværksdannelse og gensidig inspiration med ligesindede forældre


Det forventes, at synskonsulenter og fagprofessionelle får:

 • som ovenfor
 • konkrete forslag til at arbejde ift. trivsel, udvikling og læring i skole/institution.

Forløbets indhold

Alt efter elevernes alder og udviklingsniveau arbejdes med følgende emner:

 • Funktionelt syn, synsudvikling, synsstimulation og synsforståelse.
 • Anvendelse af IT, Flexiboard, PC, tablet.
 • Sansemotorik.
 • Orientering og mobility.
 • Alternativ kommunikation – Aktiv læring og leg.
 • Information fra socialrådgiver vedr. lov om social service.
 • Udvikling, kontakt, samvær, motivation og læring.

Oplægsholderne kan være synskonsulent, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, socialrådgiver, mobilityinstruktør og psykolog.

Forløbets organisering
Forløbet afholdes på Synscenter Refsnæs. Eleverne opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens lokaler sammen med det tværfaglige team. Under samvær og leg observeres eleverne. Forældre modtager undervisning, der veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser, hvor elever, forældre og det tværfaglige team gensidigt inspirerer hinanden.

Metodebeskrivelse
Udgangspunktet for hele udredningsforløbet er, at den fokuserede observation og vurdering foregår i et tværprofessionelt team. Den tværprofessionelle observation og udredning foregår ved anvendelse af relevante synsafprøvningsmaterialer, specialpædagogiske og socio- emotionelle observationer samt - ved behov - standardiserede tests. Desuden erfaringsbaserede afprøvninger med afsæt i målgruppens ressurcer og funktionsnedsættelser.

Opfølgning
Der afsluttes med en samtale, hvor teamet giver specialrådgivning om elevens trivsel, udvikling og læring. Elevens lokale synskonsulent og andre relevante personer kan deltage i samtalen. Efterfølgende sendes rapport til forældrene og de samarbejdspartnere, forældrene har givet skriftligt samtykke til.

Betaling
Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrit for forældre til børn med synsnedsættelse.

Sted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdeling Stausgård, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Kontaktperson
Stinne Sørensen, synskonsulent
Mail: stins@regionsjaelland.dk
mobil: 29 46 46 38

Connie Horndrup, synskonsulent
Mail: cchh@regionsjaelland.dk
mobil: 23 81 84 70

Henvendelsesfrist
Synskonsulent og forældrene udfylder og sender henvendelsesskema og bilag med relevante oplysninger om syn, yderligere funktionsnedsættelser, udvikling sammen med de ønskede mål med udredningen.
Vi visiterer børnene/de unge og sender besked til forældrene om at tilmelde sig elektronisk og sende samtykke, fototilladelse til os. Vi matcher børnene/de unge i hold ift. alder, udvikling, fysisk formåen. I enkelte tilfælde visiterer vi til udredning lokalt.

Henvendelsesskema sendes til: synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk Frist for henvendelse 1/12 2019

Tilmeldingsfrist

27. april 2020

Deltagerantal
Der kan deltage 4 elever/familier på dette forløb.

Andre relevante tilbud
Kursus for forældre til børn og unge, 5-17 år med synsnedsættelse/blindhed og yderligere funktionsnedsættelser.

Kursus for personale, der arbejder med børn og unge 0-17 år med blindhed/synsnedsættelse og yderligere funktionsnedsættelser.