Uge 3 2019 Gruppeforløb for skoleelever med synsnedsættelse eller blindhed i 7.-9. klasse

Dato
Uge 3, 2020 søndag den 12. til fredag 17. januar 2020.

Hvem henvender forløbet sig til?
Forløbet henvender sig til skoleelever i folkeskolens 7.-10. klasse, som er punktlæsende eller har synsnedsættelse.

Mål med forløbet

Det forventes, at deltagerne

  • erhverver styrkede forudsætninger for at mestre ungdomslivet, såvel fagligt som socialt.
  • får kendskab til muligheder for egen videre uddannelse.
  • opnår sociale relationer og kompetencer i samværet med ligestillede.

Forløbets organisering
Indholdet fokuserer på ungdomsliv og uddannelse.

Du får:

  • information om uddannelsesmuligheder og folkeskolens prøver.
  • viden om dig selv og din krop.
  • motion og fysisk aktivitet.
  • øvet de engelske punktforkortelser - for elever med blindhed.
  • viden om synskompenserende teknologi, lys og optik - for elever med synsnedsættelse.
  • mulighed for samvær med jævnaldrende.
  • Eleverne undervises delvist sammen og delvist hver for sig.

Metodebeskrivelse
Vygotskys teori om zonen for nærmeste udvikling. ST – prøver. Pædagogisk analyse for stavning. T – læseprøver (1977 standarder).

Opfølgning
Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet en kort rapport om undervisning og aktiviteter under elevens ophold.

Betaling
Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrit for forældre til børn med synsnedsættelse.

Sted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdeling, Stausgård Kystvejen 112, 4400 Kalundborg

Kontaktperson

Annette Petersen, synskonsulent
Mail: anpeter@remove-this.regionsjaelland.dk

Telefon 59 57 02 65 mobil: 93 57 00 19

Dorte Larsen, skolekonsulent
Mail: dlrs@remove-this.regionsjaelland.dk
Mobil: 26 24 87 61

Lone Ibsen, skolekonsulent
Mail: loi@regionsjaelland.dk
Tlf.: 59 57 02 28

Henvendelsesfrist
Den lokale synskonsulent udfylder henvendelsesskema, i samråd med forældrene og barnet/den unge, til forløbet senest 7/10 2019 til Synscenter Refsnæs.

Mail: synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk

Synscenter Refsnæs sender herefter invitation og ansøgningsprocedure til familien.

Ansøgningsfrist
Fredag d. 12. november 2019.

Deltagerantal
Maksimalt 18 deltagere.