Uge 27 2020 Sommerskole for 1.-10. klasses skoleelever med synsnedsættelse eller blindhed

Dato
Uge 27 søndag d. 28. juli til lørdag d. 3. juni 2020.

Hvem henvender opholdet sig til?
Sommerskolen er for elever, der går i skole svarende til folkeskolens 1.-10. kl. og er mellem 7 og 17 år. Tilbuddet gælder også elever, der går i specialskole eller specialklasse.

Sommerskolen er et sommerophold med 7 dages lejrliv for børn og unge med synsnedsættelse, som er mobile, kan indgå i sociale aktiviteter og er forholdsvist selvhjulpne.

Mål med opholdet
Sommerskolen afholdes ud fra målene: læring, trivsel og inklusion i et synsfagligt miljø.

Eleverne får:

  • samvær med ligestillede og oplevelsen af at deltage i aktiviteter, de ikke nødvendigvis kender fra deres hverdag, fx oplevelsen af friluftsliv og at tilberede mad over bål.
  • Mulighed for at spejle sig i ligesindede, erfaringsudveksle med hinanden, danne sociale relationer og stifte nye og ofte varige venskaber.
  • Øget bevidsthed om egne personlige kompetencer.

Sommerskolens indhold
Sommerskolen vil indeholde forskelligartede aktiviteter. Aktiviteterne er tilpasset elevernes synsformåen og friluftslivets muligheder.
Samvær og samarbejde om aktiviteter og opgaver giver eleverne mulighed for at afprøve nye sider af sig selv. Der vil være fokus på sociale kompetencer, identitet og handicaperkendelse. Sommerskolen vil tage udgangspunkt i årets overordnede emne.

Ugen vil bl.a. indeholde:

  • Aktiviteter som knytter sig til årets emne, som bl.a. indeholder kropsforståelse, bevægelse og læring om sig selv.
  • Lege og samvær, sang, musik og spil.
  • ADL i praksis.
  • Tilberedning af mad over bål.
  • Overnatning i telt.
  • Socialt fællesskab.
  • Fysisk udfoldelse.

Kursets organisering
Alle deltagere indkvarteres i grupper på 10-14 elever sammen med 3-4 voksne. Grupperne sammensættes alt efter alder og synsformåen. Det tilstræbes, at elever, som kender hinanden fra tidligere ophold, så vidt muligt kommer i samme gruppe eller bor i teltlejre nær hinanden.
Vi bor i telte rundt omkring på Synscenter Refsnæs’ område. Elever, der ikke tidligere har boet i telt, er velkomne – bare de er motiverede for netop dette. Det er muligt for eleven at have sin egen støtteperson med på sommerskolen.

Metodebeskrivelse
Alle aktiviteter på Sommerskolen er med henblik på inklusion. Eleverne skal have nye oplevelser med sig hjem, der kan bidrage til et fællesskab i deres nærmiljø med kammerater. Sommerskolen er sjov og ballade, giver selvværd og styrker den enkeltes fysiske formåen og mod til at klare ting på egen hånd.

Opfølgning
Efter endt ophold udsendes en rapport om elevens sommerskole, indeholdende beskrivelse af ugens program samt kort om, hvordan det er gået den enkelte elev, at deltage på sommerskole.

Kursusafgift
800 kr.

Sted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdeling Stausgård, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Kontaktperson
Annette Petersen, synskonsulent
Mail: anpeter@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 65
mobil: 93 57 00 19

Henvendelsesfrist
Synskonsulenten indstiller mulige deltagere til Synscenter Refsnæs på følgende henvendelsesskema, senest fredag d. 13. marts 2020. Find henvendelsesskema her

Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk

Tilmeldingsfrist
Når eleven er blevet indstillet, udsendes der i april måned invitation fra Synscenter Refsnæs til de enkelte elever og deres forældre. Hvis eleven ønsker at deltage, skal forældre/elev på hjemmesiden udfylde ansøgning via link fra invitationen senest 11/5 2020, hvorefter den lokale synskonsulent modtager besked om, hvilke elever der er tilmeldt, og udfylder herefter et fyldestgørende henvendelsesskema på de elever, som de har i deres vejledning.

Deltagerantal
Ca. 100 børn og unge