Uge 19 2019 Kursus for pædagoger, dagplejere og terapeuter, der arbejder med småbørn med blindhed eller synsnedsættelse

Dato

Uge 19, 2018 mandag den 6. til fredag den 10. maj 2019

Et basiskursus for personale i dagtilbud, som gennem sit arbejde har kontakt med børn med synsnedsættelse eller blindhed

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig til pædagoger, dagplejere og terapeuter, som i dagtilbud og SFO arbejder med småbørn, som har blindhed eller synsnedsættelse.

Mål med kurset

Det forventes at kursisten får:

 • Viden om øjne, syn, synsdiagnoser og lys
 • Viden om synskompenserende hjælpemidler, herunder punkt og IKT
 • Teoretisk og praktisk viden om ADL
 • Teoretisk og praktisk viden om orientering og mobility
 • Viden om synspædagogik
 • Viden om sanser og sansemotorik
 • Viden om udviklingsmæssige konsekvenser af synsnedsættelse
 • Viden om identitetsudvikling og sociale kompetencer

Kursets indhold

På kurset vil der blive undervist i følgende emner:

 • Syn, herunder øjets opbygning, synshandicap, synsregistret, visus, blindegrænser samt de almindeligste øjensygdomme
 • Lys og hjælpemidler, punktskrift og ny teknologi
 • Auditiv opmærksomhed
 • Leg og samvær 
 • ADL i teori og praksis
 • Udviklingsmæssige konsekvenser og neuropsykologiske problemstillinger i forhold til synshandicap
 • Sprog og kommunikation
 • Sansemotorisk udvikling og stimulation, motorik og synshandicap
 • Sansernes betydning

Oplægsholderne er blandt andet synskonsulent, skolekonsulent, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, ADL, orienterings- og- mobilityinstruktør og psykolog.

Kursets organisering

En del af undervisningen vil foregå i grupper opdelt i forhold til barnets alder, synsdiagnose og øvrige handicap kombinationer. Arbejdsformen vil veksle mellem foredrag/oplæg, film, gruppediskussioner, og praktiske øvelser

Kursusafgift

3602 kr. for kost og logi

Sted

Synscenter Refsnæs
Kursusafdeling Stausgård
Kystvejen 112
4400 Kalundborg.

Kontaktperson

Synskonsulent/ADL instruktør og kursusleder Mariane Larsen
Mail: malr@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 54 Mobil: 93 56 64 77

Synskonsulent og kursusleder Annette Petersen
Mail: anpeter@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 45 59 57 02 65 Mobil: 93 57 00 19

Henvendelsesfrist

Ønsker man at deltage på dette personalekursus, skal man tilmelde sig via ansøgningen i bunden af siden senest torsdag d. 6. april 2019.

Når ansøgningsfristen er udløbet fremsendes bekræftelse, program, deltagerliste samt samtykkeerklæring, som bedes underskrevet af forældrene til det aktuelle barn. Dette samtykke gælder kun for det nævnte kursus og kun for oplysninger, der har betydning for undervisningen og for forståelsen af synshandicappet. Samtykkeerklæringen sendes til kursusafdelingen senest en uge før kursets start.

Ved framelding:

Ved framelding senest en måned før kursets start refunderes 50% af kursusafgiften.
Ved framelding 30 – 14 dage før kursets start refunderes 25% af kursusafgiften.
Ved senere framelding refunderes kursusafgiften ikke, men pladsen kan overdrages til en kollega fra samme institution.