Uge 15 2019 Gruppeforløb for skoleelever med synsnedsættelse, 2.-6. klasse

Dato

Uge 15, 2019 søndag den 7. april til fredag den 12. april

Hvem henvender forløbet sig til?

Elever, med nedsat syn, i folkeskolen og i specialtilbud.
Deltagelse forudsætter at eleverne er mobile, er i stand til at kommunikere, modtage en kollektiv besked samt er i stand til at klare basal personlig pleje.
Forældrene tilbydes et kort ophold fra torsdag til fredag, med mulighed for individuel samtale fredag formiddag.

Mål med forløbet

Eleverne får mulighed for at

 • Opnå indsigt i egne personlige, sociale og faglige kompetencer
 • Opnå øget indsigt i egen synsfunktion
 • Stifte bekendtskab med kompenserende hjælpemidler og materialer
 • Etablere sociale kontakter med ligestillede
 • Stifte bekendtskab med og styrkes i relevante teknologiske hjælpemidler og andre kompenserende hælpemidler og materialer
 • Via resultatet af kursets læse-, stave- og matematiktest få et afsæt for videre indlæring i hjemmemiljøet
 • Inspireres til idrætsaktiviteter i skole og fritid
 • Opnå indsigt i egne personlige og sociale kompetencer via deltagelse i aktiviteter tilrettelagt for blinde børn.

Forløbets indhold

Den enkelte kursusuge tilrettelægges med afsæt i de problemstillinger, ønsker og behov, som synskonsulenten og forældrene beskriver i henvendelsen. Samværet med ligestillede vægtes højt i såvel undervisningen som i fritiden, hvor fokus blandt andet er på sociale kompetencer, identitet og handicaperkendelse

Kurserne kan derudover indeholde undervisning og specialrådgivning med afsæt i:

 • Syn, diagnoser, læse- og staveprøver
 • Orientering og mobility
 • Hjælpemidler
 • Idræt, svømning, bevægelse
 • ADL
 • Lektielæsning og elevens brug af egne hjælpemidler

Forløbets organisering

Eleverne ankommer søndag eftermiddag og kurset løber frem til fredag middag. Under kurset vil eleverne modtage undervisning efter synspædagogiske principper og deltage i aktiviteter, efter et program der er fastlagt på forhånd. Kursusarrangørerne tilstræber at eleverne i de enkelte gruppeforløbs - uger matcher hinanden, så programmet vil blive udarbejder i forhold til elevens alder, udviklingsniveau, ønsker og kompetencer inden for de rammer Synscenter Refsnæs kan tilbyde.

Forældrene indbydes til en overnatning på Stausgård fra torsdag til fredag. Der vil være mulighed for at danne netværk med andre forældre og se sit barn i den sammenhæng, det har været en del af i løbet af ugen. Fredag formiddag tilbydes forældrene specialrådgivning i form af en individuel samtale om ugens forløb.

Transport til og fra kurset afholdes af familien.

Metodebeskrivelse:

Vygotskys teori om zonen for nærmeste udvikling
ST – prøver. Pædagogisk analyse for stavning
T – læseprøver (1977 standarder)

Opfølgning

På baggrund af den afsluttende samtale udarbejdes en individuel rapport, som tilsendes de fagpersoner og institutioner forældrene har givet samtykke til. Ved behov kan der tilbydes yderligere opfølgning.

Forløbsafgift

Forløbet er finansieret via statslige og dermed betalingsfrit.

Sted

Synscenter Refsnæs
Kursusafdeling Stausgård
Kystvejen 112
4400 Kalundborg.
www.synref.dk

Kontaktperson

Kursusleder og synskonsulent Stinne Sørensen
Mail: stins@regionsjaelland.dk
Mobil: 29 46 46 38

Kursustilrettelægger og skolekonsulent Dorte Larsen
Mail: dlrs@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 69 Mobil: 26 24 87 61

Henvendelsesfrist 

Den lokale synskonsulent udfylder og sender henvendelsesskema i samråd med forældrene og barnet senest 30. november 2018 til Synscenter Refsnæs.
Mail: synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk

Synscenter Refsnæs visiterer børnene og forældrene modtager derefter besked om barnet tilbydes en plads. Familien bekræfter deltagelse via et link. 

Ansøgningsfrist

Fredag d. 18. januar 2019

Deltagerantal

Maksimalt 12 deltagere