Uge 14 2021 Førstegangsforløb for forældre til 0 - 5 årige småbørn som udover synsnedsættelse og blindhed har yderligere funktionsnedsættelser

Dato
Uge 14 2021 onsdag den 7. til fredag den 9. april 2021

Hvem henvender forløbet sig til?
Forældre til småbørn med synsnedsættelse, blindhed og yderligere funktionsnedsættelser.

Mål med forløbet
Som forældre kan I få:

  • teoretisk og praktisk viden om jeres barns udvikling, set i forhold til syns- og øvrige handicap.
  • inspiration til tidlig stimulering og tiltag, der kan være med til at give jeres barn optimale udviklingsbetingelser.
  • mulighed for at møde andre forældre i samme situation, til gensidig inspiration og evt. dannelse   af netværk.

Forløbets indhold
Som forældre vil I modtage generel og specifik viden til støtte for jeres barns udvikling, med tidlig indsats i fokus.

I undervisningen kan flg. emner indgå:

  • Funktionelt syn, synsudvikling, synsstimulation og synsforståelse.
  • Motorik og brug af sanser
  • Udvikling, kontakt, interaktion og motivation.

Undervisere og rådgivere er synskonsulent, talepædagog, ergoterapeut og psykolog med specifik viden omkring børn med synsnedsættelse, blindhed og yderligere funktionsnedsættelse.


Forløbets organisering
Forældrene modtager undervisning, som vil være tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser, mens børnene bliver passet af synsfagligt personale i kursusafdelingens børnehave.
Børnehaven ligger i samme hus, som undervisningen foregår i. Hvert barn vil være tilknyttet en primærperson. Forældrene kan vælge at skiftes til at deltage i undervisning og passe eget barn, hvis begge forældre deltager på opholdet. Forældre og børn er sammen ved alle måltider.

Opfølgning
Efter opholdet vil der som dokumentation for deltagelse blive skrevet notat i barnets journal, med beskrivelse af emner og temaer som forældrene har modtaget undervisning i ved netop dette forløb. Notatet sendes til forældre samt fagprofessionelle, med forældrenes samtykke.
Betaling
Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalings frit for forældre til børn med synsnedsættelse.

Sted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdeling Stausgård, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg

Kontaktperson
Stinne Sørensen, synskonsulent. Mail: stins@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 53 mobil: 29 46 46 38

Mariane Larsen, synskonsulent. Mail: malr@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 54 mobil: 93 56 64 77

Henvendelsesfrist
Den lokale synskonsulent udfylder i samarbejde med forældrene henvendelsesskema senest 13. januar 2021

Forældre og synskonsulent modtager besked, om barnet tilbydes en plads. Såfremt de ønsker at deltage, skal forældrene bekræfte det senest d. 14. februar 2021 via link i invitationen, som udsendes efter henvendelsesfristen.

Deltagerantal
Der kan være 8 - 10 familier på disse ophold


Andre relevante forløb på Synscenter Refsnæs:
Udredningsforløb for 0 - 7 årige børn med synsnedsættelse, blindhed og yderligere funktionsnedsættelse og forældre