Uge 14 2019 Kursus for personale der arbejder med børn og unge med en NCL (SV) diagnose

Dato

Uge 14 onsdag d. 3. til torsdag d. 4. april 2019

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig til pædagoger, lærere og andre der arbejder med børn og unge med en NCL diagnose i børnehave, skole, SFO, som støttepersoner i hjemmet, eller personale i bosteder og aktivitetstilbud.

Mål med forløbet

Kursusdeltagerne får

  • viden om og indsigt i NCL sygdommenes udvikling og forløb. viden om NCL sygdommenes væsentlige aspekter vedrørende fysiske, psykiske og sociale forhold
  • mulighed for og tid til udveksling af viden og erfaring
  • viden om SV-Teamet, herunder hvilke opgaver Teamet varetager

Kursets indhold

Kursusindholdet vil eksempelvis være:

  • Oplæg v. SV-Teamets lægekonsulent om demens og NCL / SV-sygdommen
  • SV-Teamet deltager p.t., sammen med NCL- Forældreforeningen, i et EU-projekt sammen med 6 andre lande, hvor hovedformålet er at samle og udvikle viden om livslang læring på NCL-området. SV- Teamet er i fuld gang med at implementere resultater af projektet – hvilket formidles på kurset
  • Kurset tilrettelægges i øvrigt ud fra aktuelle emner og temaer som SV-Teamet møder i deres daglige praksis ude omkring i landet, problemstillinger som opsamles i det løbende rådgivningsarbejde omkring børnene og de unge i familierne og blandt fagpersonale.

Kursets organisering

Kurset tilrettelægges med vekslen mellem faglige oplæg og kursisternes erfaringsudveksling dels i grupper dels i plenum.

Opfølgning

SV-Teamet følger løbende op via rådgivnings- og vejledningsbesøg i det enkelte barns personalegruppe og i familien.

Kursusafgift

1001 kr.

Sted

Synscenter Refsnæs
Kursusafdeling Stausgård
Kystvejen 112
4400 Kalundborg.

Kontaktpersoner

Specialpædagogisk konsulent Susan Fugger
Mail: sufu@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 23 20 77 12

Specialpædagogisk konsulent Susanne Højgaard Joensen
Mail: sjoen@remove-this.regionsjaellan.dk
Telefon: 93 56 62 48

Ansøgningsfrist

6. marts 2019

Andre relevante kursustilbud

2018
Uge 25 Sommerskole for børn og unge med en NCL diagnose
Uge 43 Weekendkursus for forældre til børn og unge med en NCL diagnose