Uge 13 2019 Udredningsforløb for 3 - 5 årige småbørn med synsnedsættelse, og deres forældre

Dato

Uge 13, 2019 mandag den 25. til fredag den 29. marts

Gruppeforløb for 3 - 5 årige småbørn med synsnedsættelse, med behov for en tværfaglig syns - og udviklingsvurdering, samt specialrådgivning/kursus for deres forældre
 

Hvem henvender forløbet sig til?

Forældre til småbørn med synshandicap, som forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt er behov for observation og vejledning ved et tværfagligt team

Mål med forløbet

Det forventes at forældre, børn og fagprofessionelle får flg. udbytte af forløbet:

Forældrene:

 • En tværprofessionel udredning af deres barn, specialrådgivning, praktiske anvisninger og vejledede anbefalinger
 • Viden om deres barns generelle udvikling samt eventuelle specifikke vanskeligheder
 • Viden om betydningen af barnets synshandicap
 • Generel viden om syn og synskompenserende materialer
 • Viden om hvad det indebærer at være forældre til et barn med synshandicap 3 – 5 år
 • Samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation

Barnet:

 • Begyndende erkendelse af at andre er i samme situation som én selv
 • Erfaring i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe

Professionelle:

 • Viden om det enkelte barns ressourcer og begrænsninger
 • Viden om hvordan synshandicappet påvirker barnets udvikling
 • En tværfaglig udviklingsbeskrivelse, der kan danne grundlag for den lokale synskonsulents vejledning
 • Daginstitutionspersonale får konkrete forslag til, hvordan de kan arbejde videre med barnet

Forløbets indhold

Forældrene undervises i synshandicappets betydning for barnets udvikling. Undervisningen er tilrettelagt efter barnets alder og udvikling. Der vil blive undervist i følgende emner:

 • Funktionelt syn og synsafprøvnings-materiale
 • Auditiv opmærksomhed
 • Synets indflydelse på den motoriske udvikling
 • ADL, aktiviteter i dagliglivet, praktiske færdigheder
 • Udvikling, kontakt, interaktion og motivation

Oplægsholderne er synskonsulent, skolekonsulent, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, ADL instruktør og psykolog.

Forløbets organisering

Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med synspædagoger, talepædagoger og psykolog. En eftermiddag vil foregå i ergo – fysioterapeutens lokale, hvor der foretages sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser.

Under opholdet vil der blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration.

Der kan deltage 5 – 6 børn/familier på dette ophold

Metodebeskrivelse

Udredningsforløbet sker ved synsfaglige observationer i et tværfagligt team, hvor erfaring og evidens baseret viden anvendes.
De motoriske og sansemotoriske observationer er med afsæt i børns motoriske udvikling og sanseintegrations teori.

Den anvendte metode til observation af den psykosociale/socioemotionelle udvikling er den ’Interaktionsbaseret iagttagelse metode’.

Opfølgning

Opholdet afsluttes med specialrådgivning i en samtale, hvor synspædagog/talepædagog, ergo-fysioterapeut og eventuelt psykolog giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtale, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, som sendes til forældrene, samt de personer/institutioner, som forældrene har givet skriftligt samtykke til.

Forløbsafgift

Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrist.

Sted

Synscenter Refsnæs
Kursusafdeling Stausgård
Kystvejen 112
4400 Kalundborg.

Kontaktperson

Kursusleder /synskonsulent/ ADL instruktør Mariane Larsen
Mail: malr@remove-this.regionsjaelland.dk Telefon: 59 57 02 54 Mobil: 93 56 64 77

Henvendelsesfrist

Barnets lokale synskonsulent udfylder i samarbejde med forældrene henvendelsesskema som sendes til synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk 4. januar 2019.

Ansøgningsfrist

Synscenter Refsnæs visiterer børnene og forældrene modtager derefter besked om barnet tilbydes en plads. Familien skal bekræfte deltagelse via et link på Synscenter Refsnæs hjemmeside www.synref.dk senest 6 uger før opholdet.

Deltagerantal:

Der kan være 5 – 6 børn på disse ophold