Uge 10 2019 Udredningsforløb for børn 0 - 17 år med synsnedsættelse eller blindhed og yderligere funktionsnedsættelser og deres forældre

Dato

Uge 10, 2019 mandag den 4. til fredag den 8. marts 

Hvem henvender forløbet sig til?

Forældre til et barn med synsnedsættelse i alderen 0-6 år med forsinket synsudvikling, CVI (hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og yderligere funktionsnedsættelser. Forløbet henvender sig både til nye familier og familier, som tidligere har været på Synscenter Refsnæs. Børnene matches på hold ift. alder, udviklingsniveau og fysisk formåen, derfor er der fælles ansøgningsfrist 0-17 år.

Mål med forløbet

Det forventes, at barnet får: 

 • Oplevelser og erfaringer, der fremmer barnets synsmæssige opmærksomhed
 • Oplevelser og erfaringer, der fremmer barnets øvrige sansemæssige opmærksomhed
 • Begyndende kendskab til alternativ kommunikation
 • Mulighed for at danne relationer til andre børn og voksne 

Det forventes, at forældrene får: 

 • Viden om barnets generelle udvikling set i fht. synsnedsættelse
 • Viden om barnets synsmæssige ressourcer og udfordringer
 • Viden om syn og synskompenserende materialer
 • Tværfaglig rådgivning, praktiske handleforslag og hjælpemidler til barnet
 • Konkrete forslag til, hvordan barnets trivsel, udvikling og læring kan støttes
 • Mulighed for samvær, netværksdannelse og gensidig inspiration med forældre i samme situation

Med forældrenes tilsagn forventes det, at fagprofessionelle får: 

 • Viden om barnets ressourcer og udfordringer
 • Viden om hvordan synsnedsættelsen påvirker barnets udvikling og andre funktionsnedsættelser
 • En tværfaglig udviklingsbeskrivelse til brug for den lokale synskonsulents videre vejledning
 • Konkrete forslag til at arbejde videre med barnets trivsel, udvikling og læring i dagtilbuddet

Forløbets indhold

Alt efter børnenes alder og udviklingsniveau arbejdes med følgende emner: 

 • Funktionelt syn, synsudvikling, synsstimulation og synsforståelse
 • Sanser, samvær og kommunikation
 • Den sansemotoriske udvikling
 • Orientering og mobility
 • Alternativ kommunikation – Aktiv læring og leg
 • Information fra socialrådgiver vedr. lov om social service
 • Udvikling, kontakt, interaktion, motivation og læring

Oplægsholderne er synskonsulent, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, socialrådgiver, mobilityinstruktør og psykolog.

Forløbets organisering

Forløbet afholdes på Synscenter Refsnæs. Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med det tværfaglige team. Under samvær og leg observeres børnene.

Forældre modtager undervisning, der veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser, hvor børn, forældre og det tværfaglige team gensidigt inspirerer hinanden. Der arrangeres også skræddersyede udredningsforløb for grupper af børn lokalt i samarbejde med den lokale synskonsulent og pædagoger i dagtilbud.

Metodebeskrivelse

Udgangspunktet for hele udredningsforløbet er, at den fokuserede observation og vurdering foregår i et tværprofessionelt team. Den tværprofessionelle observation og udredning foregår med anvendelse af relevante synsafprøvningsmaterialer, motoriske/sansemotoriske- og socio-emotionelle observationer samt eventuelt standardiseret tests, men ikke mindst med afsæt i erfaringsbaseret tiltag og viden.

Opfølgning

Der afsluttes med en samtale, hvor teamet giver specialrådgivning om barnets trivsel, udvikling og læring. Barnets lokale synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen. Efterfølgende sendes rapport til forældrene og de samarbejdspartnere, forældrene har givet skriftlig samtykke til.

Forløbsafgift

Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrit 

Sted

Synscenter Refsnæs
Kursusafdeling Stausgård
Kystvejen 112
4400 Kalundborg.

Kontaktperson

Kursustilrettelægger, Synskonsulent Connie Horndrup 
Mail: cchh@remove-this.regionsjaelland.dk 
Telefon: 59 57 02 61
Mobil: 23 81 84 70

Synskonsulent Vinni Jensen
Mail: vijen@regionsjaelland.dk
Mobil: 93 57 65 34

Henvendelsesfrist

Synskonsulent og forældre udfylder henvendelsesskema med relevante oplysninger om barnets syn, yderligere funktionsnedsættelser, udvikling og hvad der ønskes særligt fokus på. Henvendelsesskema sendes på mail: synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk senest d. 5. oktober 2018. 

Synscenter Refsnæs sender herefter besked til familien, om de tilbydes en plads. Familien skal efterfølgende bekræfte, at de ønsker at deltage via hjemmesiden. 

Samtykkeerklæring og fototilladelse udfyldes af forældrene inden forløbet.

Deltagerantal

Der kan deltage 4-5 børn/familier på dette forløb.

Andre relevante tilbud

Kursus for personale, der arbejder med børn og unge 0-17 år med blindhed, synsnedsættelse og yderligere funktionsnedsættelser.