Punktbruger i klassen - Hvordan gør jeg?

Målgruppe

Personer som underviser unge punktbrugere i udskolingen eller på ungdomsuddannelser.

Varighed

Kurset består af 3 separate dage med to ugers interval mellem hver gang.

Tid og sted

6. marts, 20. marts og 3. april 2019 i Roskilde.
Kl. 9.30-16.30 på SCR Kommunikation Elisagårdsvej 7 4000 Roskilde

Formål og indhold

Formålet med kurset, er at give deltagerne:

  • Praktisk kendskab til punktskrift.
  • Fokus på at tænke punktskrift ind i undervisningen.
  • Viden om synskompenserende hjælpemidler i forhold til læsning og skrivning.

 Indhold 

  • Punktskriftens historie. 
  • Læsning og skrivning af uforkortet og forkortet punktskrift.
  • Punktskrift til afmærkning i hverdagen. 
  • Hvordan bliver materialer gjort tilgængelige for punktbrugeren? 
  • Drøftelser som fx ”lyd versus punktskrift”. 
  • m.m 
 

 

Kurset veksler mellem fælles undervisning og individuelt arbejde. Der kan forekomme hjemmearbejde mellem hver kursusgang.
 

Undervisere:
Dorte Larsen (Synscenter Refsnæs), Jacob Nielsen (Synscenter Refsnæs) og Tine Hansen (Instituttet for Blinde og Svagsynede)

Deltagerantal

Mindst 8 deltagere, højst 15.

Praktisk info

Kurset er gratis. Forplejning er inkluderet.

Ved spørgsmål til det faglige program kontakt Jacob Nielsen på jacn@remove-this.regionsjaelland.dk eller Tlf.: 23 26 27 70.

Tilmelding

Tilmeld dig via link: https://www.ibos.dk/uk/korte-specialiserede-kurser/synsprofessionelle-og-fagpersoner/punktbruger-i-klassen-hvad-goer-jeg/tilmelding-til-punktbruger-i-klassen-hvordan-goer-jeg-i-roskilde-marts-og-april-2019.html


Første kursus tilmeldingsfrist den 20. februar 2019.