AFLYST Uge 11 2021 Gruppeforløb for skoleelever med synsnedsættelse eller blindhed i 7.-10. klasse

Dato
Uge 4, 2021 søndag den 24. til fredag den 29. januar 2021

Hvem henvender forløbet sig til?
Forløbet henvender sig til skoleelever i folkeskolens 7.-10. klasse, som er punktlæsende eller har synsnedsættelse.

Mål med forløbet
Eleverne får mulighed for at

  • Erhverve styrkede forudsætninger for at mestre ungdomslivet såvel fagligt som socialt.
  • Få kendskab til muligheder for egen videre uddannelse.
  • Opnå sociale relationer og kompetencer i samværet med ligestillede.

Forløbets organisering
Indholdet fokuserer på ungdomsliv og uddannelse.
Du får:

  • Information om uddannelsesmuligheder og folkeskolens prøver.
  • Viden om dig selv og din krop.
  • Motion og fysisk aktivitet.
  • Øvet de engelske punktforkortelser - for elever med blindhed.
  • Viden om synskompenserende teknologi, lys og optik - for elever med synsnedsættelse.
  • Mulighed for samvær med jævnaldrende.
  • Emne med psykologer, hvor du får ny viden som fx om din hjerne.

Eleverne undervises delvist sammen og delvist hver for sig.

I gruppeforløbet deltager tværfagligt personale bl.a. lærere, pædagoger, psykologer og ergoterapeuter.

Metodebeskrivelse
Der arbejdes ud fra L. Vygotskys teori om zonen for nærmeste udvikling såvel i skole- som i fritiden. Der benyttes forsknings- og erfaringsbaseret viden om risiko- og beskyttelsesfaktorer ved alvorlig synsnedsættelse.

Opfølgning
Efter kurset vil der som dokumentation blive udsendt en kort rapport, der indeholder en beskrivelse af de emner, der er blevet undervist i under elevens ophold.
Rapporten sendes til forældre samt de fagpersoner/institutioner, forældrene har givet samtykke til.

Betaling
Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrit for forældre til børn med synsnedsættelse.

Sted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdeling, Stausgård Kystvejen 112, 4400 Kalundborg

Kontaktperson

Skolekonsulent Lene Riis
Mail: lenri@regionsjaelland.dk
Mobil: 93 57 62 74

Dorte Larsen, skolekonsulent
Mail: dlrs@remove-this.regionsjaelland.dk
Mobil: 26 24 87 61

Lone Ibsen, skolekonsulent
Mail: loi@regionsjaelland.dk
Tlf.: 59 57 02 28

Henvendelsesfrist
Den lokale synskonsulent udfylder henvendelsesskema i samråd med forældrene og barnet/den unge, til forløbet senest den 1. november 2020 til Synscenter Refsnæs.

Mail: synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk

Synscenter Refsnæs sender herefter invitation og ansøgningsprocedure til familien.

Ansøgningsfrist
Søndag den 6- december 2020.

Deltagerantal
Maksimalt 18 deltagere.