2019 Sommerskole for børn og unge med en NCL (SV) diagnose

Uge

25 søndag d. 16. – fredag d. 21. juni

Deltagerne dyrker deres unikke fælles netværk, leger, genopfrisker og lærer

færdigheder gennem aktiviteter som er genkendelige i indhold og struktur

 

Hvem henvender sommerskolen sig til?

Alle børn og unge med NCL (SV)- diagnoser og deres støttepersoner
 

Mål med sommerskolen

Sommerskolen skal betragtes som både et kursus- og et lejerskoleophold.
Formålet med sommerskolen er at:

  • børnene og de unge mødes og danner og vedligeholder deres indbyrdes netværk, samtidig danner det ledsagende støttepersonale et fagligt netværk
  • understøtte og stimulere børnenes og de unges hukommelse - ved at arbejde med velkendte aktiviteter i et genkendeligt og trygt miljø
  • det valgte tema, som er gennemgående for ugens aktiviteter – har både sang, leg, dans og fest som faste indslag
  • temaet vælges med udgangspunkt i børnenes interesser og paratviden, for at underbygge og stimulere børnenes langtidshukommelse. Erfaringen viser, at gamle færdigheder, som omgivelserne troede for længst var gået tabt, pludselig vækkes, i mødet med gamle venner.  

Sommerskolens indhold

Børnenes og de unges familier, samt det ledsagende støttepersonale opfordres til at forberede og tale med børnene og de unge om årets sommerskole- program. Formålet er igen at stimulere og vække børnenes langtidshukommelse: Hvem fra mit SV- netværk kommer med i år? Hvad skal vi opleve? Hvad skal jeg have med? Hvem skal være min støtteperson i år?

Sommerskolen er præget af megen sang og musik som er med til at stimulere de unges langtids- hukommelse. Programmet tilrettelægges således at dagen struktureres ud fra sange og aktiviteter som børnene og de unge har kendt i mange år.

Det er en uge som bærer præg af livsglæde, gensynsglæde med gamle venner, leg og læring.

Sommerskolens organisering

Sommerskolen skal betragtes som både et kursus- og et lejrskoleophold.

Opfølgning

SV-Teamet får via sommerskolerne et vigtigt indblik i børnenes status og i aktuelle problemstillinger og spørgsmål på området.
SV-Teamet følger gennem året løbende op via rådgivning og vejledningsbesøg i det enkelte barns personalegrupper og i familien.

Kursusafgift

600 kr. for børnene og de unge med SV sygdommen.
Ca. 5.200 kr. for ledsagende støttepersoner.

Sted

Sommerskolen foregår på:
Pindstrup Centret,
Johannes F. La Cours Allé 1,
Pindstrup, 8550 Ryomgård.

Kontaktpersoner

Specialpædagogisk konsulent Susan Fugger
Mail: sufu@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 23 20 77 12

Specialpædagogisk konsulent Susanne Højgaard Joensen
Mail: sjoen@remove-this.regionsjaellan.dk
Telefon: 93 56 62 48

Tilmelding

Synscenter Refsnæs sender i løbet af foråret invitationer ud til alle børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen, forældre og eventuelt bosted med oplysninger om pris for opholdet samt praktiske oplysninger. Der udsendes sammen med
invitationen til sommerskolen et følgebrev til støttepersonalet, for at disse, sammen med børnene og de unge, kan forberede årets sommerskole.

Andre relevante kursustilbud

2018
Uge 34 Weekendkursus for forældre til et barn med en NCL diagnose

2019
Uge 14 Kursus for personale der arbejder med børn og unge med en NCL diagnose