Kurser

Lærere, støttepersoner og andre, der underviser elever med nedsat syn.

Læs mere

Kurset henvender sig til alle forældre til børn og unge med en NCL diagnose. Også forældre der har mistet et barn med en NCL sygdom kan deltage i kurset

Læs mere

Kurset er målrettet fagprofessionelle, som arbejder med børn/unge, der har nedsat syn og yderligere funktionsnedsættelser

Læs mere

Kurset henvender sig til pædagoger, lærere og andre der arbejder med børn og unge med en NCL diagnose i børnehave, skole, SFO, som støttepersoner i hjemmet, eller personale i bosteder og aktivitetstilbud

Læs mere

Kurset henvender sig til pædagoger, dagplejere og terapeuter, som i dagtilbud og SFO arbejder med småbørn, som har blindhed eller synsnedsættelse

Læs mere

Alle børn og unge med NCL (SV)- diagnoser og deres støttepersoner

Læs mere

Regler for nedslag i kursusafgift ved afmelding:

Ved afmelding senest 1 mdr. før kursets start refunderes 50 % af kursusafgiften

Ved afmelding 30 – 14 dage før kursets start refunderes 25 % af kursusafgiften

Ved senere afmelding refunderes kursusafgiften ikke, men pladsen kan overdrages til en kollega fra samme institution