2. halvår 2018

Uge

Dato

Forløbstitel

34

20.8 - 24.8.

Udredningsforløb for elever 7 – 17 år med synsnedsættelse eller blindhed og yderligere funktionsnedsættelser og deres forældre

 

36
3. – 7.9. Udredningsforløb for børn 0 - 6 år med synsnedsættelse eller blindhed og yderligere funktionsnedsættelser og deres forældre
37
10. - 14.9.Kursus for personale, der underviser punktlæsende skoleelever
38
17. – 21.9.Udredningsforløb for småbørn med blindhed 0 – 3 årige og deres forældre
3924. - 26.9Kursus for personale der underviser elever med synsnedsættelse i folkeskolen
41
8. – 12.10.Udredningsforløb for 2 – 3 årige småbørn med synsnedsættelse og deres forældre
43
26. – 28.10.Spielmeyer-Vogt Forældrekursus
44
29.10 – 2.11.Skolestartsvurdering, et udredningsforløb for 5 -6 årige børn med synsnedsættelse og deres forældre
45
4.11 – 9.11.Gruppeforløb for elever som er punktlæsende 2. – 6. klasse
48
26. – 30.11.Skolestartsvurdering, et udredningsforløb for 5 -6 årige børn med synsnedsættelse og deres forældre
49
4. – 6.12.Førstegangsforløb for forældre til småbørn 0 – 2 år med synsnedsættelse, blindhed og evt. yderligere funktionsnedsættelser

52

Juleferie

1. halvår 2019

Uge

DatoForløbstitel
2
7. – 11.1.Udredningsforløb/skolestartsvurdering for4 – 6 årige småbørn med blindhed
420. - 25.1.Gruppeforløb for skoleelever som er punktlæsende eller har synsnedsættelse i 7. – 9. kl.
64. - 8.2.Udredningsforløb for børn og unge 0 – 17 år, med synsnedsættelse eller blindhed og yderligere funktionsnedsættelser og deres forældre

7


Vinterferie

9
24.2 – 1.3.Gruppeforløb for skoleelever med synsnedsættelse, 2. – 6. klasse
10
4. – 8.3.Udredningsforløb for børn og unge 0 – 17 år med synsnedsættelse eller blindhed og yderligere funktionsnedsættelser og deres forældre
12
18. – 22.3.Kursus for personale, der arbejder med børn og unge 0-17 år med synsnedsættelse eller blindhed og yderligere funktionsnedsættelser”
1325. - 29.3.Udredningsforløb for 3 – 5 årige småbørn med synsnedsættelse og deres forældre
14
3. - 4.4.Kursus for personale, der arbejder med børn og unge med Spielmeyer-Vogt-sygdommen
15
7. – 12.4.Gruppeforløb for skoleelever med synsnedsættelse, 2. – 6. klasse
17
24. – 26.4.Basiskursus for nye medarbejdere på Synscenter Refsnæs
196. - 10.5Kursus for pædagoger, dagplejere og terapeuter i institutioner, der arbejder med småbørn med blindhed eller synsnedsættelse
20
13. – 16.5Udredningsforløb for børn og unge 0 – 17 år, med synsnedsættelse eller blindhed og yderligere funktionsnedsættelser og deres forældre
22
27. – 29.5. Førstegangsforløb for forældre til småbørn 0 – 2 år med synsnedsættelse, blindhed og evt. yderligere funktionsnedsættelser
2411. - 14.6.Udredningsforløb for børn og unge 0 – 17 år, med synsnedsættelse eller blindhed og yderligere funktionsnedsættelser og deres forældre
2516. - 21.6.Sommerskole for børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen
2729.6. - 6.7.Sommerskole for skoleelever i folkeskolen, 1. – 9 kl., med synsnedsættelse eller blindhed