Gruppeforløb

Forældre til småbørn med synshandicap, som forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt er behov for observation og vejledning ved et tværfagligt team

Læs mere

Elever, med nedsat syn, i folkeskolen og i specialtilbud

Læs mere

Børn og unge fra hele landets folkeskoler fra 1. til 9 klasse, samt specialklasser/skoler indtil 18 år, kan deltage ved denne store begivenhed.

Læs mere