Gruppeforløb

Forældre til småbørn med synshandicap, som forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt er behov for udredning og rådgivning ved tværprofessionelt team. Forældre, som i samvær med andre forældre, ønsker at tilegne sig viden og gensidig inspiration i forhold til at sikre deres børn med blindhed optimale udviklingsbetingelser.

Læs mere

Sommerskolen er for elever, der går i skole tilsvarende til folkeskolens 1.-10. klasse og er mellem 7 og 17 år. Tilbuddet gælder også elever, der går i specialskole eller specialklasse. Sommerskolen er et sommerophold med 7 dages lejrliv for børn og unge med synsnedsættelse, som er mobile, kan indgå i sociale aktiviteter og er forholdsvist selvhjulpne.

Læs mere