Forløbsoversigt

Alle kurser

Forældre, som har et barn eller en ung med synsnedsættelse i alderen 7-17 år med CVI (hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og yderligere funktionsnedsættelser.

Forældre, som har et barn eller en ung med synsnedsættelse i alderen 7-17 år med CVI (hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og yderligere funktionsnedsættelser. Forløbet henvender sig både til nye familier og familier, som tidligere har været på Synscenter Refsnæs.

Lærere, støttepersoner og pædagoger, der underviser eller skal undervise inkluderede punktlæsende elever i folkeskolen.

Gruppeforløb for 0 – 3 årige småbørn med blindhed inklusiv specialrådgivning/kursus for deres forældre

Lærere, støttepersoner og andre, der underviser elever med nedsat syn.

Forældre til småbørn med synshandicap, som forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt er behov for observation og vejledning ved et tværfagligt team

Kurset henvender sig til alle forældre til børn og unge med en NCL diagnose. Også forældre der har mistet et barn med en NCL sygdom kan deltage i kurset

Tværfagligt udredningsforløb med fokus på syn, motorik og generel udvikling, for 5 – 6 årige børn med synsnedsættelse og deres forældre

Blinde og punktlæsende elever i folkeskolens 2. – 6. klasse

Tværfagligt udredningsforløb med fokus på syn, motorik og generel udvikling, for 5 – 6 årige børn med synsnedsættelse og deres forældre

Forældre til småbørn, med synsnedsættelse, blindhed og evt. yderligere funktionsnedsættelser

Gruppeforløb, hvor alle forældre deltager i kursus/undervisning, sideløbende med, at børnene udredes i observationsbørnehaven

Forløbet henvender sig til skoleelever i folkeskolens 7. – 10. kl. som har blindhed eller synsnedsættelse

Forældre til et barn med synsnedsættelse i alderen 0-17 år med forsinket synsudvikling, CVI (hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og yderligere funktionsnedsættelser

Elever, med nedsat syn, i folkeskolen og i specialtilbud.

Forældre til et barn med synsnedsættelse i alderen 0-17 år med forsinket synsudvikling, CVI (hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og yderligere funktionsnedsættelser.

Kurset er målrettet fagprofessionelle, som arbejder med børn/unge, der har nedsat syn og yderligere funktionsnedsættelser

Forældre til småbørn med synshandicap, som forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt er behov for observation og vejledning ved et tværfagligt team

Kurset henvender sig til pædagoger, lærere og andre der arbejder med børn og unge med en NCL diagnose i børnehave, skole, SFO, som støttepersoner i hjemmet, eller personale i bosteder og aktivitetstilbud

Elever, med nedsat syn, i folkeskolen og i specialtilbud

Kurset henvender sig til pædagoger, dagplejere og terapeuter, som i dagtilbud og SFO arbejder med småbørn, som har blindhed eller synsnedsættelse

Forældre til et barn med synsnedsættelse i alderen 0-17 år med forsinket synsudvikling, CVI (hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og yderligere funktionsnedsættelser.

Forældre til småbørn, med synsnedsættelse, blindhed og evt. yderligere funktionsnedsættelser

Forældre til et barn med synsnedsættelse i alderen 0-17 år med forsinket synsudvikling, CVI (hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og yderligere funktionsnedsættelser.

Alle børn og unge med NCL (SV)- diagnoser og deres støttepersoner

Børn og unge fra hele landets folkeskoler fra 1. til 9 klasse, samt specialklasser/skoler indtil 18 år, kan deltage ved denne store begivenhed.