Forløbsoversigt

Alle kurser

Børn og unge fra hele landets folkeskoler fra 1. til 9 klasse, samt specialklasser/skoler indtil 18 år, kan deltage ved denne store begivenhed.

Lærere, støttepersoner og pædagoger, der underviser eller skal undervise inkluderede punktlæsende elever i folkeskolen.

Forældre, som har et barn eller en ung med synsnedsættelse i alderen 7-17 år med CVI (hjerne- betinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og yderligere funktionsnedsættelser. Forløbet henvender sig både til nye familier og familier, som tidligere har været på Synscenter Refsnæs. Bor barnet eller den unge på døgninstitution, kan støttepersoner deltage med skriftligt forældre- samtykke.

Børn, hvor der med udgangspunkt i deres synsnedsættelse og eventuelle andre problematikker, er usikkerhed i forhold til kommende skolestart. Det være sig i forhold til hvornår, hvilken type skoletilbud og hvad der i givet fald skal være fokus på inden start i 0. klasse.

Barnets generelle udvikling skal være på et niveau, der gør dem i stand til at indgå i formaliserede afprøvninger og individuelle tests, hvis dette findes aktuelt i forhold til den samlede observation og udredning.

Lærere, støttepersoner og andre, der underviser elever med nedsat syn.

Forældre, som har et barn eller en ung med synsnedsættelse i alderen 0-7 år med CVI (hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og yderligere funktionsnedsættelser. Forløbet henvender sig både til nye familier og familier, som tidligere har været på Synscenter Refsnæs.

Bor barnet eller den unge på døgninstitution, kan støttepersoner deltage med skriftliget forældresamtykke. Børnene matches på hold ift. alder, udviklingsniveau og fysisk formåen, derfor er der fælles ansøgningsfrist på forløbene i 2019.

Børn, hvor der med udgangspunkt i deres synsnedsættelse og eventuelle andre problematikker, er usikkerhed i forhold til kommende skolestart. Det kan være i forhold til hvornår, hvilken type skole-tilbud og hvad der i givet fald skal være fokus på inden start i 0. klasse.

Barnets generelle udvikling skal være på et niveau, der gør dem i stand til at indgå i formaliserede afprøvninger, og individuelle tests, hvis dette findes aktuelt i forhold til den samlede observation og udredning.

Forældre, som har et barn eller en ung med synsnedsættelse i alderen 0-7 år med CVI (hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og yderligere funktionsnedsættelser. Forløbet henvender sig både til nye familier og familier, som tidligere har været på Synscenter Refsnæs.

Bor barnet eller den unge på døgninstitution, kan støttepersoner deltage med skriftliget forældresamtykke. Børnene matches på hold ift. alder, udviklingsniveau og fysisk formåen, derfor er der fælles ansøgningsfrist på forløbene i 2019.

Småbørn på 4-5 år, som forventes at blive punktlæsere, og hvor der er behov for et udredningsforløb og rådgivning ved et tværprofessionelt team. Børn med blindhed på 5-6 år, hvor der tillige ønskes vurdering og vejledende anbefalinger i forhold til kommende skolestart. Ved behov kan der evt. tilbydes test ved psykolog. Forældre, som i samvær med andre forældre, ønsker at tilegne sig viden og gensidig inspiration.

Elever med synsnedsættelse i folkeskolen 0.-1. klasse og deres forældre.

Punktlæsende elever i folkeskolens 0.-1. klasse og forældre

Forældre til småbørn, med synsnedsættelse, blindhed og evt. yderligere funktionsnedsættelser

Forløbet henvender sig til skoleelever i folkeskolens 7.-10. klasse, som er punktlæsende eller har synsnedsættelse.

Forældre til småbørn med synsnedsættelse, som forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt er behov for observation og vejledning ved et tværfagligt team

Forældre til et barn med synsnedsættelse i alderen 7-17 år med forsinket synsudvikling, CVI (hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og yderligere funktionsnedsættelser. Forløbet henvender sig både til nye familier og familier, som tidligere har været på Synscenter Refsnæs. Bor barnet eller den unge på døgninstitution, kan støttepersoner deltage med skriftligt forældresamtykke.

Elever, med nedsat syn, i folkeskolen og i specialtilbud. Deltagelse forudsætter, at eleverne er mobile, er i stand til at kommunikere, modtage en kollektiv besked, samt er i stand til at klare basal personlig pleje. Forældrene tilbydes et kort ophold fra torsdag til fredag med mulighed for individuel samtale fredag formiddag.

Kurset henvender sig til pædagoger, dagplejere og terapeuter, som i dagtilbud og SFO arbejder med småbørn, som har blindhed eller synsnedsættelse.

Forældre til et barn eller en ung med synsnedsættelse i alderen 0-17 år med forsinket synsudvikling, CVI (hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og yderligere funktionsnedsættelser, hvor det er uhensigtsmæssigt, at barn/den unge bliver taget ud af de vante omgivelser, eller fx bliver hjemmetrænet.

Elever med nedsat syn i folkeskolen og i specialtilbud. Deltagelse forudsætter, at eleverne er mobile, i stand til at kommunikere, modtage en kollektiv besked, samt er i stand til at klare basal personlig pleje. Forældrene tilbydes et kort ophold fra torsdag til fredag med mulighed for individuel samtale fredag formiddag.

Forældre til småbørn med synshandicap, som forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt er behov for udredning og rådgivning ved tværprofessionelt team. Forældre, som i samvær med andre forældre, ønsker at tilegne sig viden og gensidig inspiration i forhold til at sikre deres børn med blindhed optimale udviklingsbetingelser.

Forældre, som har et barn eller en ung med synsnedsættelse i alderen 0-7 år med CVI (hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og yderligere funktionsnedsættelser. Forløbet henvender sig både til nye familier og familier, som tidligere har været på Synscenter Refsnæs.

Bor barnet eller den unge på døgninstitution, kan støttepersoner deltage med skriftliget forældresamtykke. Børnene matches på hold ift. alder, udviklingsniveau og fysisk formåen, derfor er der fælles ansøgningsfrist på forløbene i 2019.

Forældre til småbørn, med synsnedsættelse, blindhed og evt. yderligere funktionsnedsættelser

Sommerskolen er for elever, der går i skole tilsvarende til folkeskolens 1.-10. klasse og er mellem 7 og 17 år. Tilbuddet gælder også elever, der går i specialskole eller specialklasse. Sommerskolen er et sommerophold med 7 dages lejrliv for børn og unge med synsnedsættelse, som er mobile, kan indgå i sociale aktiviteter og er forholdsvist selvhjulpne.