Forløbsoversigt

Alle kurser

KURSET ER AFLYST !

Kurset er målrettet fagprofessionelle, som arbejder med børn, der har nedsat syn.

Forældre, som har et barn eller en ung med synsnedsættelse i alderen 0-7 år med CVI (hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og yderligere funktionsnedsættelser. Forløbet henvender sig både til nye familier og familier, som tidligere har været på Synscenter Refsnæs.

 

FORLØBET ER AFLYST (var oprindeligt i uge 4) !

Forløbet henvender sig til skoleelever i folkeskolens 7.-10. klasse, som er punktlæsende eller har synsnedsættelse.

Forældre til småbørn med synshandicap, som forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt er behov for udredning og rådgivning ved tværprofessionelt team. Forældre, som i samvær med andre forældre, ønsker at tilegne sig viden og gensidig inspiration i forhold til at sikre børnene optimale udviklingsbetingelser.

Forældre der har et barn med synsnedsættelse, blindhed og yderligere funktionsnedsættelser i alderen 0-5 år

Elever med synsnedsættelse i folkeskolen og i specialtilbud 2.-6. klasse

Forældre til småbørn, med synsnedsættelse, blindhed og yderligere funktionsnedsættelser

Elever med synsnedsættelse i folkeskolen og i specialtilbud 2.-6. klasse

Forældre og deres børn 0-7 år med synsnedsættelse og yderligere funktionsnedsættelser, med CVI (hjernebetinget synsnedsættelse) eller andre synsdiagnoser. Støttepersoner kan deltage med skriftligt forældresamtykke

Forældre som har et barn eller en ung med synsnedsættelse og yderligere funktionsnedsættelser

Sommerskolen er for elever, der går i skole tilsvarende til folkeskolens 1.-10. klasse og er mellem syv og 17 år. Tilbuddet gælder også elever, der går i specialskole eller specialklasse. Sommerskolen er et sommerophold med syv dages lejrliv for børn og unge med synsnedsættelse, som er mobile, kan indgå i sociale aktiviteter og er forholdsvist selvhjulpne.