Forløbsoversigt

Alle kurser

Forældre og deres børn 0-7 år med synsnedsættelse og yderligere funktionsnedsættelser, med CVI (hjernebetinget synsnedsættelse) eller andre synsdiagnoser. Støttepersoner kan deltage med skriftligt forældresamtykke

Punktlæsende elever i folkeskolens 2.-6. klasse

Gruppeforløb for forældre til småbørn med synsnedsættelse, som forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt er behov for observation og vejledning ved et tværfagligt team

Lærere, støttepersoner og andre, der underviser elever med nedsat syn.

Gruppeforløb for 3-5 årige småbørn med synsnedsættelse, med behov for en tværfaglig syns- og udviklingsvurdering, samt specialrådgivning/kursus for deres forældre

Gruppeforløb for forældre til småbørn med synsnedsættelse, som forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt er behov for observation og vejledning ved et tværfagligt team

Forløbet henvender sig til skoleelever i folkeskolens 7.-10. klasse, som er punktlæsende eller har synsnedsættelse.

Forældre og deres børn/unge 7-17 år med synsnedsættelse og yderligere funktionsnedsættelser, med CVI (hjerne- betinget synsnedsættelse) eller andre synsdiagnoser. Støttepersoner kan deltage med skriftligt forældresamtykke.

Punktlæsende elever i folkeskolens 0.-1. klasse og forældre

Kurset er målrettet fagprofessionelle, som arbejder med børn, der har nedsat syn.

Forældre, som har et barn eller en ung med synsnedsættelse i alderen 0-7 år med CVI (hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og yderligere funktionsnedsættelser. Forløbet henvender sig både til nye familier og familier, som tidligere har været på Synscenter Refsnæs.

 

Forældre til småbørn med synshandicap, som forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt er behov for udredning og rådgivning ved tværprofessionelt team. Forældre, som i samvær med andre forældre, ønsker at tilegne sig viden og gensidig inspiration i forhold til at sikre børnene optimale udviklingsbetingelser.