Forløbsoversigt

Alle kurser

Forældre og deres 0-7 årige børn med synsnedsættelse og yderligere funktionsnedsættelser, med CVI (hjerne- betinget synsnedsættelse) eller andre synsdiagnoser. Støttepersoner kan deltage med skriftligt forældresamtykke.

Kurset er målrettet fagprofessionelle, som arbejder med børn/unge, der har nedsat syn og yderligere funktionsnedsættelser. Det kan både være børn/unge fra specialskoler, børn der hjemmeundervises, bor på døgninstitutioner eller går i specialbørnehaver.

Børn, hvor der med udgangspunkt i deres synsnedsættelse og eventuelle andre problematikker, er usikkerhed i forhold til kommende skolestart

Lærere, støttepersoner og pædagoger, der underviser eller skal undervise inkluderede punktlæsende elever i folkeskolen.

Forældre til småbørn, med synsnedsættelse, blindhed og yderligere funktionsnedsættelser

Børn, hvor der med udgangspunkt i deres synsnedsættelse og eventuelle andre problematikker, er usikkerhed i forhold til kommende skolestart. Det være sig i forhold til hvornår, hvilken type skoletilbud og hvad der i givet fald skal være fokus på inden start i 0. klasse.

Forældre og deres børn 0-7 år med synsnedsættelse og yderligere funktionsnedsættelser, med CVI (hjernebetinget synsnedsættelse) eller andre synsdiagnoser. Støttepersoner kan deltage med skriftligt forældresamtykke

Punktlæsende elever i folkeskolens 2.-6. klasse

Småbørn på 4-5 år, som forventes at blive punktlæsere, og hvor der er behov for et udredningsforløb og rådgivning ved et tværprofessionelt team. Børn med blindhed på 5-6 år, hvor der tillige ønskes vurdering og vejledende anbefalinger i forhold til kommende skolestart.

Lærere, støttepersoner og andre, der underviser elever med nedsat syn.

Gruppeforløb for 3-5 årige småbørn med synsnedsættelse, med behov for en tværfaglig syns- og udviklingsvurdering, samt specialrådgivning/kursus for deres forældre

Gruppeforløb for forældre til småbørn med synsnedsættelse, som forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt er behov for observation og vejledning ved et tværfagligt team

Forløbet henvender sig til skoleelever i folkeskolens 7.-10. klasse, som er punktlæsende eller har synsnedsættelse.

Forældre og deres børn/unge 7-17 år med synsnedsættelse og yderligere funktionsnedsættelser, med CVI (hjerne- betinget synsnedsættelse) eller andre synsdiagnoser. Støttepersoner kan deltage med skriftligt forældresamtykke.

Punktlæsende elever i folkeskolens 0.-1. klasse og forældre

Kurset er målrettet fagprofessionelle, som arbejder med børn, der har nedsat syn.

Forældre, som har et barn eller en ung med synsnedsættelse i alderen 0-7 år med CVI (hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og yderligere funktionsnedsættelser. Forløbet henvender sig både til nye familier og familier, som tidligere har været på Synscenter Refsnæs.

 

Forældre til småbørn med synshandicap, som forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt er behov for udredning og rådgivning ved tværprofessionelt team. Forældre, som i samvær med andre forældre, ønsker at tilegne sig viden og gensidig inspiration i forhold til at sikre deres børn med blindhed optimale udviklingsbetingelser.