Forløbsoversigt

Alle kurser

Elever, med nedsat syn, i folkeskolen og i specialtilbud.

Forældre til et barn med synsnedsættelse i alderen 0-17 år med forsinket synsudvikling, CVI (hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og yderligere funktionsnedsættelser.

Nyt kursus til personer som underviser unge punktbrugere i udskolingen eller på ungdomsuddannelser.

Kurset er målrettet fagprofessionelle, som arbejder med børn/unge, der har nedsat syn og yderligere funktionsnedsættelser

Forældre til småbørn med synshandicap, som forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt er behov for observation og vejledning ved et tværfagligt team

Kurset henvender sig til pædagoger, lærere og andre der arbejder med børn og unge med en NCL diagnose i børnehave, skole, SFO, som støttepersoner i hjemmet, eller personale i bosteder og aktivitetstilbud

Elever, med nedsat syn, i folkeskolen og i specialtilbud

Kurset henvender sig til pædagoger, dagplejere og terapeuter, som i dagtilbud og SFO arbejder med småbørn, som har blindhed eller synsnedsættelse

Forældre til et barn med synsnedsættelse i alderen 0-17 år med forsinket synsudvikling, CVI (hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og yderligere funktionsnedsættelser.

Forældre til småbørn, med synsnedsættelse, blindhed og evt. yderligere funktionsnedsættelser

Forældre til et barn med synsnedsættelse i alderen 0-17 år med forsinket synsudvikling, CVI (hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og yderligere funktionsnedsættelser.

Alle børn og unge med NCL (SV)- diagnoser og deres støttepersoner

Børn og unge fra hele landets folkeskoler fra 1. til 9 klasse, samt specialklasser/skoler indtil 18 år, kan deltage ved denne store begivenhed.