Inklusionsteam

Synscenter Refsnæs er glade for at kunne præsentere vores inklusionsteam. Teamet har base på Synscenter Refsnæs

Opgaver

Inklusionsteamets opgaver er:

  • Rådgivning
  • Vejledning af medarbejdere
  • Fagfolk vejledes ude og lokalt om synsfaglige problemstillinger, når børn og unge skal inkluderes
  • Opsamling af viden om inklusion på synsområdet, hvorefter det bliver gjort tilgængeligt

Teamet mødes to gange om måneden, her behandles de indkommende spørgsmål.

Dialog

Dialog indgås med spørgsmålsstilleren om belysning af problemet og udfordringen. Herefter bestræber teamet sig på at svare inden for 14 dage.

Spørgsmål og svar

Svar udarbejdes skriftligt, sendes på mail og der gives et mundtligt svar.
Offentliggørelse af spørgsmål og svar kan findes på Synscenter Refsnæs’ hjemmeside, hvor de anonymiseres, så synsfaglig viden gøres tilgængelig for andre fagprofessionelle i synsverdenen.

Sammensætningen af teamet

Inklusionsteamet er sammensat tværfagligt og består af fagfolk på Synscenter Refsnæs, der alle er sagkyndige og eksperter på deres respektive synsfaglige område.

Kontakt

Spørgsmål sendes til synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk eller ring direkte til Synscenter Refsnæs på 59 57 01 00 og spørg efter inklusionsteamets sekretær.