Psykologydelser

Psykologerne på Synscenter Refsnæs bidrager til at kommunerne kan tilrettelægge en tidlig og virkningsfuld indsats for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Psykologernes indsats understøtter et udviklingsperspektiv og der arbejdes ud fra et ressource- og helhedssyn. Psykologerne på Synscenter Refsnæs har alle særligt kendskab til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og sætter bl.a. fokus på de psykosociale konsekvenser ved alvorlig synsnedsættelse. 

Den psykologfaglige indsat foregår på Synscenter Refsnæs i et tværprofessionelt samarbejde med højt specialiserede synsfaglige og ergoterapeutiske indsatser. Alle indsatser sker i et samarbejde med barnet / den unge, forældre og fagprofessionelle.

Psykologerne yder koordination af specialrådgivning og indgår typisk som en del af komplekse tværprofessionelle indsatser f.eks:

 • Koordineret indsats omkring barnet/den unge, familien og institution/skole bl.a. i form af konsulentydelser, der understøtter de udvidede læringsmål
 • Psykologisk udredning lokalt eller på Refsnæs enten individuelle forløb eller i gruppeforløb
 • Specialrådgivning til forældre og fagprofessionelle
 • Understøttelse af kommunikation og samspil i det tidlige forældre og barn forhold
 • Understøttelse og specialrådgivning i forbindelse med overgange i barnets liv
 • Undervisning og specialrådgivning ift. personale i almene- og specialtilbud for børn og unge
 • 1-3 visiterende samtaler bl.a. med henblik på afklaring af behov for indsats.

Der arbejdes med fokus på understøttelse af de psykosociale udviklingsområder i de udvidede læringsmål;

 • Udvikling og trivsel
 • Kontakt og samspil
 • Motivation og læring
 • Inklusion og deltagelse i fællesskaber
 • Selvstændighed og mestring
 • Krop og selvbevidsthed

Målet er at bidrage til (re)habiliterende indsatser, der involverer familien, fagprofessionelle og ikke mindst barnet/den unge selv. Psykologerne koordinerer indsatsen sammen med forældre og så vidt muligt med institutioner, lokale synskonsulent, PPR m.fl. Dette sker ved tilbagemelding og opfølgning på udredning, deltagelse i netværksmøder samt bidrag af viden og specialrådgivning ved overgange i barnets liv.

Ønsker du at henvise til psykolog, skal du benytte henvendelsesskemaet til Synscenter Refsnæs, hvor det vil blive behandlet på visitationsmøde. Herefter er det op til den enkelte psykolog hvilken form for indsats, der er relevant.