Kortlægning af synsfunktion

Introduktion

Børn med synsnedsættelse og sammensatte vanskeligheder

Kortlægning af synsfunktion 
Intern Veileder, Huseby

I forbindelse med efteruddannelse i Norge blev tidligere synskonsulent Jette Pedersen ved Synscenter Refsnæs bekendt med hæftet "Barn med nedsatt synsfunksjon og sammensatte vansker – Intern veileder, utarbeidet av synskonsulenter og neuropsykolog på Huseby Kompetansesenter, 2009". Hæftet var udarbejdet til anvendelse af synskonsulenter til kortlægning af synsfunktion hos børn med syns¬nedsættelse og sammensatte vanskeligheder. 
Ved en præsentation af materialet i Det Landsdækkende Faglige Netværk for Synskonsulenter var der enighed om, at materialet var fagligt relevant for danske synskonsulenter, men at det ville være hensigtsmæssigt, at det blev oversat og bearbejdet til danske forhold.

Denne bearbejdning forestod synskonsulenter ved Synscenter Refsnæs Dorte Møller, Marianne Minke, Vibeke Bang og Lis Ourø Hansen i 2012. Sidst nævnte synskonsulent er stadig ansat ved Synscenter Refsnæs, de tre andre synskonsulenter er pensioneret. Tidligere videnskonsulent ved Synscenter Refsnæs Bendt Nygaard Jensen, bidrog ligeledes med at indhente tilladelser og faglig sparring. 
Hæftet indeholder information om børn med synsnedsættelse og sammensatte vanskeligheder. Der er beskrevet nogle årsager til synsvanskeligheder hos disse børn og givet information og råd om kortlægning af synsfunktionen. 

Hæftet og skemaet til kortlægningen kan anvendes i forbindelse med udrednings-, uddanneses- og kursusaktivitet gennemført af Synscenter Refsnæs for relevante målgrupper samt af lokale synskonsulenter, hvis de har erfaring med synsudredning eller synsrelevant uddannelse i forhold til målgruppen.

Kortlægning af synsfunktion - Intern veileder (PDF)

Skema 1 - Før du kan bestille "kortlægning af synsfunktion" - Intern vejleder (WORD)