Fælles projekter

Vi udvikler løbende ny viden og praksis sammen med lokale synskonsulenter og andre fagpersoner. Aktuelt arbejder vi blandt andet med:

  • Stressprofiler på småbørn med synsnedsættelse præget af mistrivsel
  • Udvikling af systematisk screeningsredskab i ADL (almindelig daglig levevis)
  • Systematisk kommunikation til forældre og fagprofessionelle
  • Gratis software til taktile kort på print og 3D
  • Skræddersyede undervisningsforløb for personale på bosteder og specialskoler
  • Medicindokumentation
  • Auditive forløb for børn og forældre

Læs mere om arbejdet i Videns- og udviklingsenheden (VUE) og arbejdet med de udvidede læringsmål for børn og unge med synsnedsættelse i dagtilbud og skole.

Forløbsbeskrivelse

Rehabilitering og undervisning for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-18 år.
Forløbsbeskrivelsen indeholder Socialstyrelsens anbefalinger til tilrettelæggelsen af indsatserne for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse i kommunerne. Link til Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse

VISO Håndbogen

Henvendelse og visitation til ydelser under VISO KaS kontrakten er tilrettelagt tæt op ad VISO håndbogen: ”Sådan arbejder VISO”