Det fælles grundlag for specialrådgivning

Barnet og den unges ressourcer 

Alle børn lærer og alle børn er forskellige. Derfor arbejder vi anerkendende, ressourcefokuseret og rehabiliterende. 

Vi benytter ICF-modellen (International Classification of Functioning, Disability and Health). Det er betegnelsen på en klassifikation af konsekvenser af sygdom og nedsat funktionsevne, fx. synsnedsættelse. 

De udvidede læringsmål

Læs mere om de udvidede læringsmål for børn og unge med synsnedsættelse i dagtilbud og skole. Link til den nationale vejledning.

Forløbsbeskrivelse

Rehabilitering og undervisning for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-18 år.
Forløbsbeskrivelsen indeholder Social- og Boligstyrelsens anbefalinger til tilrettelæggelsen af indsatserne for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse i kommunerne. Link til Social- og Boligstyrelsens forløbsbeskrivelse

VISO Håndbogen

Henvendelse og visitation til ydelser under VISO KaS kontrakten er tilrettelagt tæt op ad VISO håndbogen: ”Sådan arbejder VISO”