Partnerskaber og samarbejdspartnere

Organisationer og virksomheder

Danske Tale- Høre- og Syns-Institutioner (DTHS)

Instituttet for Blinde og Svagsynede – IBOS

Landets 16 kommunikations- og synscentre

De 45 Børne- og ungesynskonsulenter i Danmark

VISO – Social- og Boligstyrelsen

Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet, Børne- og Undervisningsministeriet

Kennedy Centret, Diagnostisk Center, Rigshospitalet Glostrup v/overlæge Kamilla Nissen

Øjenklinikken, Rigshospitalet Glostrup

Øjenafdelingen, Sjællands Universitetshospital, Roskilde v/overlæge Lisbeth Sandfeld

Dansk Pædiatrisk Oftalmologisk Gruppe (DPOG), øjenlæger i Danmark med særlig interesse for specielle problemstillinger vedr. øjensygdomme og -lidelser hos børn

DCL - Dansk Center for Lys

Materialecentret – Center for visuelle & auditive specialundervisningsmaterialer

Nota - bibliotek og videncenter

Dansk Punktskriftnævn

ELSASS Fonden

Behandlingsskolerne Danmark

Specialrådgivningen om Epilepsi, Filadelfia

Sensus - konsulentvirksomhed med speciale i digital tilgængelighed og informationsteknologi for mennesker med særlige behov

Center for Skole og Læring , Professionshøjskolen Absalon

Department of Nordic Studies and Linguistics. University of Copenhagen 

Udland

ICEVI - International Council for Education and Rehabilitation of People with Visual Impairment

Specialpedagogiska skolmyndigheten, Syn, Sverige

Statped, Statlig spesialpedagogisk tjeneste, Norge

Nordisk Punktskriftnævn

Nordisk netværk for psykologer på børnesynsområdet

The Blind and Low Vision Education Network NZ (BLENNZ), New Zealand

Interesseorganisationer

Landsforeningen af Forældre til blinde og svagsynede

Dansk Blindesamfund

Dansk Blindesamfunds Ungdom

Parasport Danmark 

Dansk forening for Albinisme

Aniridi Danmark