Forældre

Formål

Det kræver en særlig indsats at blive forældre til et barn med synsnedsættelse eller blindhed. Kontakten med barnet, hjemmets indretning, indlæring, træning, trivsel osv. Der er mange spørgsmål og meget at tage stilling til.
Specialrådgivningen på Synscenter Refsnæs har som et af sine mål at medvirke til, at forældre til børn med synsnedsættelse eller blindhed bliver klædt godt på til opgaven. Mange ting må gøres anderledes, når synssansen er forringet eller helt mangler. Synscenter Refsnæs tilbyder vejledning og undervisning om emner, som vi ved er vigtige for at understøtte barnets sunde udvikling og deltagelse.

Hvad tilbyder vi?

Specialrådgivningens specialister tilbyder både rådgivning lokalt og på Synscenter Refsnæs. Tilbuddet er et supplement til den lokale synskonsulent. Vi arbejder tværfagligt og afhængig af problematikken, møder du f.eks. en synskonsulent, ergoterapeut, psykolog, læsevejleder og punktekspert. På kursuscentret Stausgård afholdes velafprøvede gruppeforløb og kurser. Her kan du og dit barn møde andre børn og unge med en synsnedsættelse. Første gang forældre møder Synscenter Refsnæs er ofte på vores førstegangskursus for ”nybagte” forældre, hvor vi lærer barnet at kende, og I lærer om syn og synsnedsættelse og modtager vejledning om de tidlige år.

Læs om de planlagte forløb på Stausgård her: Kurser og forløb på Stausgård

Et samarbejde

Vi samarbejder med forældrene om at indkredse barnets/den unges ressourcer og behov for støtte. Vores fokusområde er, at jeres datter eller søn får den nødvendige støtte og opbakning til at blive en aktiv del af de fællesskaber, hun eller han hører til: I familien, i dagtilbud, skole, fritid og senere i voksenlivet. Det kræver et tæt samarbejde at løse de problematikker, der følger af et nedsat syn eller blindhed.

Henvendelse

Forældre kan anmode om specialrådgivning ved at udfylde og sende et henvendelsesskema. Vi anbefaler, at I gør det i samarbejde med den lokale synskonsulent eller beder synskonsulenten om det. I skal blandt andet afklare formålet med henvendelsen.

Visitation

Er dit barn henvist til os, gennemgår vi de seneste oplysninger fra øjenlæge, synskonsulent mv. for at visitere til den ydelse, der matcher barnets og jeres behov. Vi har blandt andet brug for at kende barnets visus og hjælpemidler.

Eksempler på tilbud til dig og dit barn

  • Tværfaglig udredning af dit barn op til 2. klasse, hvor vi foretager synspædagogisk udredning af barnet, mens forældrene deltager i fælles aktiviteter og modtager undervisning og vejledning
  • Forløb for skoleelever fra 2. klasse, der bor og går i skole sammen med andre elever med synsnedsættelse en uges tid (uden forældre)
  • Specialrådgivning til dit barns institution, fritidstilbud, skole og PPR, f.eks. om skolestart og skolevalg
  • Forløb for forældre til børn med sammensatte vanskeligheder
  • Forslag til materialer, spil og bøger
  • Vejledende samtaler med synskonsulent, psykolog eller ergoterapeut
  • Arrangementer og kurser lokalt i samarbejde med lokal synskonsulent
  • Telefonrådgivning

Tilbud til børn, unge og deres forældre er gratis. Transporten skal I selv sørge for. Læs mere under fanen Kurser og undervisning her på hjemmesiden. Eller kontakt Specialrådgivningen på 59 57 01 00.