Angående skoleområdet kontakt

Berit Houmølle
Berit Houmølle
Vicecenterleder og områdeleder – Skole og Specialrådgivning
Tlf.: 59 57 02 57
Mobil: 60 62 11 15
E-mail: behl@remove-this.regionsjaelland.dk

Angående Boområdet kontakt

Susanne Tina Johansen
Susanne Tina Johansen
Områdeleder - Boområde
Tlf.: 59 57 01 32
Mobil: 30 45 95 63
E-mail: sutj@remove-this.regionsjaelland.dk

Hvad tilbyder Synscenter Refsnæs?

Synscenter Refsnæs er primært et tilbud for børn og unge, der er i synsregistret. Kriteriet for optagelse i Synsregistret er, at man ser under 6/18, eller med det bedste øje har nedsat syn til mindst 1/3 af normalt syn, eller at synet er markant indskrænket.

Synscenter Refsnæs er altid klar til at yde specialiseret service i form af materialer, rådgivning, kurser, observationer, udredninger, bo og skoleophold, SFO og aflastning til børn og unge, der er blinde eller svagsynede.

Vi er eksperter i synshandicap i kombination med øvrige funktionsnedsættel-ser/syndromer som f. eks spasticitet og bevægehandicap i øvrigt, epilepsi, nedsat mental udvikling, autisme, manglende sproglig udvikling, hørenedsættelse, chargesyndrom, CDG, Spielmeyer–Vogts syndrom m.fl.

Synscenter Refsnæs er kendetegnet ved et godt tværfagligt samarbejde mellem centrets pædagoger, lærere, synskonsulenter, specialister og servicemedarbejdere.

Vi løser opgaverne i tæt dialog med brugerne, pårørende og andre offentlige institutioner.

Vi samarbejder ude lokalt med kommuner og kommunikationscentre om opgaver, der understøtter inklusion af svagsynede og blinde i samfundet.