Velkommen til Synscenter Refsnæs' nyhedsbrev

Tilgang og afsæt…
Det er en fornøjelse hermed at kunne præsentere første udgave af vores nyhedsbrev. Det vil være et nyhedsbrev med faglige input og inspiration til dig, som er professionelt eller personligt interesseret i synsområdet. Som det nationale specialpædagogiske ressource- og videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse, er vores tilgang at vi fra Synscenter Refsnæs i vores arbejde og indsatser vil prioritere:

  • Systematisk dialog, lydhørhed og samarbejde med kommuner, kommunikationscentre, Socialstyrelsen, forældre/familier og øvrige aktører og interessenter
  • Vidensformidling og faglige netværkssamarbejder
  • Udvikling af synsfaglige kompetencer og højt specialiserede faglige miljøer, som bringes i spil for at understøtte de kommunale og lokale indsatser

Sammen er vi bedst
Som nationalt specialpædagogisk ressource- og videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse er dialogen med eksterne interessenter og faglige samarbejdspartnere en helt central opgave.
Lanceringen af dette nyhedsbrev sker ud fra ønsket om at styrke denne dialog og synliggøre hvem vi er og hvilke ydelser vi kan tilbyde – til borgere/brugere, kommuner, fagprofessionelle og forældre/familie over hele landet. Kun i fællesskab og samarbejde med de regionale og kommunale tilbud og øvrige faglige samarbejdspartnere, kan vi skabe de bedste forudsætninger for at understøtte målgruppen, børn og unge med synsnedsættelse.

Tak fordi vi måtte komme på besøg til kaffe og dialog – vi kommer gerne igen
Som led i indsatsen for en styrket og systematisk ekstern dialog afholder vi i 2017-18 dialogmøder med alle kommunale og regionale rådgivninger på synsområdet. Det er for os meget inspirerende besøg, som udover nyttig erfaringsudveksling og inspiration, medvirker til fælles koordinering og til sikring af at tilbud fra Synscenter Refsnæs matcher kommunernes behov for specialrådgivning til børn og unge med synsnedsættelse. Nyhedsbrevet skal således også ses i forlængelse af disse besøgsrunder – som et bidrag til at fastholde dialogen og relationen.

Vidensformidling
Udover at formidle nyheder fra Synscenter Refsnæs og vores eget faglige udviklingsarbejde, vil nyhedsbrevet også bringe nyt om øvrigt vidensarbejde og forskningsresultater fra ind- og udland. Vidensformidling kan spænde fra alt fra forskningsbaserede resultater til praksisrelaterede guides/checklister/tips og tricks mm. Listen er ikke udtømmende - ideerne er mange.

I denne udgave vil du blandt andet kunne læse indlæg om vores synsfaglige udviklingsprojekt ’Projekt synsfaglige kompetencer og faglige miljøer’ som vi netop har haft kick-off på, og om resultater af evalueringen af vores efterskoletilbud her fem år efter opstart.

Jeg håber du har lyst til at læse med – god læselyst.

Kenn Steen Andersen
Centerleder