Tips og tricks - musikundervisning af elever med synsnedsættelse.

DReng med guitar

I en undervisningssituation af elever med synsnedsættelse er det vigtigt, at undervisningen også fokuseres på at mærke og lytte.

Både i forhold til de praktiske og de teoretiske lektioner kan man med fordel bruge disse tips og tricks som synskompenserende undervisningsmetoder.

Faglokalets indretning

 • I introduktion til musiklokalet føres eleverne rundt, imens lokalet beskrives og eleverne mærker placeringen af instrumenter og andet inventar. På denne måde får eleverne et godt overblik over lokalet, ved hvor de skal placere sig og hvilke ruter de skal gå.
 • Instrumenter og inventar bør altid have samme placering.
 • Brug gult tape på instrumenterne til at indikere hvor på instrumentet, eleven skal holde, eller i forhold til perkussion og trommer, hvor eleven skal ramme med hånd eller stik.

Instrumenter

 • Brug instrumenter der er mest muligt taktile. Det er vigtigt, at eleven kan mærke instrumentet.
 • Print tekster, becifringer og noder i stort format.
 • Brug evt. noder på punkt.
 • Bruges noder på punkt, er det en fordel at anvende et nodestativ med kraftig ryg.
 • Ved introduktion til et instrument er det vigtigt at gennemgå alle de forskellige dele af instrumentet med hænderne, alt imens underviseren beskriver, hvad eleven mærker.
 • Brug ”hånd på hånd” til at føre eleven rundt på instrumentet, samt til at forklare; fingersætning, en specifik rytme, rundgang eller melodi, alt afhængig af instrument. (Se eksempler)

Undervisning

 • Spil musikstykket for eleven. Beskriv for eleven hvad der spilles, og før hænderne igennem stykket.
 • Del kompositioner op i små dele. Spil delene en efter en for til slut at sætte dem sammen til en helhed.
 • Brug repetition i kompositioner for at styrke elevens muskelhukommelse og for at eleven kan få en forståelse af timing og feeling.
 • Optag med lyd eller video hver enkelt undervisningsdel, således at eleven, når der skal øves på egen hånd, vil kunne gå tilbage og se eller høre, hvad det præcis var, der skulle spilles.
 • I samspil guides eleven i hvilket instrument, ud over sit eget, fokus skal være på for at følge hinanden bedst.
 • Underviser har en lyd, der indikerer, at eleverne skal stoppe med at spille.
 • Tablets kan også bruges som et instrument. F.eks. i Garageband er der utrolig mange muligheder. Både ift. div instrumenter, men også til undervisning i komposition, sangskrivning og musikredigering.  


Eksempel 1, introduktion af guitar/bas:

Eleven får instrumentet i hånden. Underviseren beskriver guitarens opbygning, mens eleven følger med, med hænderne. Eleven mærker instrumentets krop, knapper, strenge og bånd mm. Under beskrivelsen af båndene, kan underviseren samtidig begynde at forklare, hvad de forskellige toner på guitaren hedder, hvor de kan findes og hvordan, give fingre og strenge numre eller bogstaver osv.
Underviser kan med fordel, hvis der undervises på elektriske instrumenter, på samme måde gennemgå brugen og behandling af forstærker og ledninger.
Dette gentages de første par lektioner, indtil eleven kan gengive informationen til underviser. 

Eksempel 2, introduktion af trommesæt:

Eleven sætter sig ved trommesættet. Underviser guider elevens hænder rundt på sættet, imens eleven får beskrevet trommernes navne og hvorledes de bruges.
Gentag imens eleven slår på trommerne, så eleven får en god fornemmelse for instrumentet.
Derefter introduceres eleven for de forskellige typer af trommestikker, hvordan de bruges og til hvilke former for udtryk. Her instrueres samtidig i, hvordan eleven skal håndtere stikkerne.
Det er en fordel (men ikke et skal) at have to trommesæt til rådighed, så underviser kan spille materialet for eleven. Her er det ligeledes en fordel, at eleven ikke skal flytte sig fra sin position ved sættet, hvilket kan være forstyrrende for elevens flow og forsinker processen.
Elever med restsyn bør stadig lære instrumentet at kende med hænderne, på trods af brugen af gult tape. Dette for at kunne fokusere mere på at føle og lytte.
Dette gentages de første par lektioner, indtil eleven kan gengive informationen til underviser. 

Er du interesseret i at vide mere eller har du som underviser brug for støtte eller hjælp til musikundervisningsforløb er du velkommen til at kontakte pædagog på Efterskolen Rune Bolander Alnes på ruba@remove-this.regionsjaelland.dk

 

Fakta

 • Musikundervisning, produktion og sammenspil er fag, der fungerer rigtig godt for eleverne på Synscenter Refsnæs. Fagene bidrager i høj grad til elevernes samlede trivsel, læring og udvikling, og musik opleves som en god platform til at være i et inkluderende fællesskab for børn og unge med synsnedsættelse. Derfor er musik udvalgt som et særligt kompetenceområde i Projekt synsfaglige kompetencer og faglige miljøer.
 • Tips & tricks til musikundervisning af børn med synsnedsættelse er udarbejdet i musik-projektgruppen af Rune Bolander Alnes, musikunderviser på Synscenter Refsnæs og kvalificeret af to øvrige musikundervisere. Guiden er tænkt som en hjælp til at understøtte musikundervisere med elever med synsnedsættelse. 
 • Musik-projektgruppen er en af syv delprojektgrupper under Projekt synsfaglige kompetencer og faglige miljøer.