Synsvejledning i nord

Specialrådgivningen ved Synscenter Refsnæs er vant til at rejse rundt i hele landet i forbindelse med lokale synsvejlednings- og specialrådgivningsopgaver. Grønland er en del af det danske Rigsfællesskab og Synscenter Refsnæs har, efter aftale med Grønlands selvstyre, også opgaven med at yde synsvejledning til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse i Grønland. 

Den pædagogiske synsvejledning og specialrådgivning er i sin natur den samme som den vejledning danske børn og unge modtager. Alligevel er der store forskelle i arbejdet med de grønlandske børn og unge. Sproget, kulturen og så naturligvis afstanden – både fra Grønland til Danmark, men også afstandene i Grønland, hvor infrastrukturen gør det vanskeligt at komme fra by til by. Der er ingen lokale synskonsulenter i Grønland og ofte langt til både øjenlæge og optiker.

Derfor ydes synsrådgivningen fra Synscenter Refsnæs ved fjernrådgivning via telefon og mail og på en årlig vejledningsrejse i september, hvor vejret ofte er godt. Er børnene i Danmark til undersøgelser og behandling, møder synskonsulenterne også op her for at følge op på børnene.

Den årlige Grønlandsfærd
Rejserne til Grønland er essentielle. Synskonsulent Tina Lindop Gable fortæller: ”Fordi distancen er stor, er det vigtigt, at vi kommer derop og får mødt børnene. Det er svært at vurdere ud fra beskrivelser på et stykke papir, men har vi først været sammen med børnene, set de fysiske rammer, og set hvordan de griber tingene an i skolen, på dag- og døgninstitutioner og ikke mindst i hjemmet, så kan vi meget bedre yde den synsvejledning og rådgivning, der skal til – også som fjernrådgivning, når vi kommer hjem igen.”

Synskonsulenterne forsøger så vidt muligt altid at lave dobbeltbesøg, når de er i Grønland. Det vil sige, at de tager på besøg og vejleder i både hjemmet, på skolen eller i dag- eller døgninstitutionen, for at få et samlet billede af barnet eller den unges hverdag. Med sig har synskonsulenterne en masse hjælpemidler, f.eks. lamper og forskellige synsstimulerings- og afprøvningsmaterialer, som de præsenterer og vejleder i. 

De fleste grønlandske børn og unge med synsnedsættelse går i de lokale dagtilbud og skoler. Børn med yderligere funktionsnedsættelser går typisk i specialklasse på en folkeskole i de større byer. Bor børnene ikke i byen i forvejen, bor de på døgninstitution i tilknytning til skolen.

En anden central opgave på rejserne til Grønland er undervisning og vejledning af fagpersonale og familier. ”Vi prøver at ruste forskellige faggrupper, forældre og pårørende bedst muligt til arbejdet med børn og unge med synsnedsættelse ved at afholde undervisningsforløb, mens vi er der. Det har stor betydning at få samlet personalegrupperne til samme forløb, så personale fra både skolen, fritidshjemmet og dag- og døgninstitutionen har samme udgangspunkt”, fortæller Tina Lindop Gable.

De kendte og ukendte
I alt 28 grønlandske børn og unge er tilmeldt synsregistret og det er disse 28 børn og unge samt deres familier, pædagoger, lærere, sundhedsplejersker, terapeuter mv. som Grønlandsteamet ved Synscenter Refsnæs yder pædagogisk synsvejledning og specialrådgivning til. 

Men Grønland er kendetegnet ved store afstande. Grønlandsteamet får kun besked om de børn, som er blevet diagnosticeret af øjenlæger, enten ved ophold i Danmark, eller når der et par gange om året er øjenlæger i Grønland. Det betyder, at der potentielt kan være børn og unge med synsnedsættelse rundt om i de små bygder, der ikke er kendskab til. 

Tina Lindop Gable forklarer: ”Vi har kendskab til børn, der først meget sent er blevet opdaget, børn som har levet isoleret og ingenting kan, når de kommer på døgninstitution. Jeg tror bestemt, at der kan sidde flere uopdagede børn og unge rundt omkring i Grønland, som vi ikke har kontakt til – ikke mange, men nogle. Derfor er vi også meget opmærksomme på at lave opsøgende besøg hos kommunerne, når vi er i Grønland - for at sikre os, at de også er opmærksomme på eventuelt uopdagede børn og unge med synsnedsættelser. 

Fremtiden
Socialstyrelsen under Grønlands selvstyre har netop åbnet et nyt og landsdækkende handicapcenter, Pissassarfik, i Sisimiut - det eneste af sin art i Grønland. Pissassarfik betyder ”stedet, hvor man samler kræfter” og her er man i fuld gang med at udvikle tværfaglige rådgivningsteams bestående af fysio- og ergoterapeuter, psykologer, talepædagoger, socialrådgivere mv. Centret har ingen synskonsulent, så opgaven med synsvejledning og specialrådgivning af de grønlandske børn og unge med synsnedsættelse er fortsat placeret ved Synscenter Refsnæs.

”Opgaven med synsvejledning i Grønland er spændende. Den grønlandske kultur er meget gæstfri og imødekommende, og de børn vi møder, er for det meste godt hjulpet og trives. Det kan du ikke læse på et stykke papir, men det kan du se, når du er sammen med børnene, deres familier og deres personale”, afslutter synskonsulent Tina Lindop Gable.

Fakta
Grønlandsteamet ved Synscenter Refsnæs består af tre synskonsulenter og tilbyder pædagogisk synsvejledning og specialrådgivning til grønlandske børn og unge med synsnedsættelse og eventuelle yderligere funktionsnedsættelser. Det kan eksempelvis indeholde:

  • Observation af barnets funktionelle syn og synsudviklingsniveau
  • Forslag til synsstimulerende aktiviteter for barnet og dets familie samt den børnehavegruppe eller skoleklasse barnet er tilknyttet
  • Forslag til materialer og synskompenserende hjælpemidler
  • Ideer til indretning af det fysiske miljø
  • Inspiration til problemløsning
  • Etablering af kontakt til behandlende myndigheder som øjenlæger og terapeuter
  • Fjernvejledning via mail, telefonsamtaler og evt. sparring vha. videooptagelser
  • Skræddersyet pædagogisk synsvejledning, når barnet eller den unge er i Danmark, fx på Øjenklinikken og Kennedycentret

Er du interesseret i at vide mere om Grønlandsvejledningen, er du velkommen til at kontakte:

Tina Lindop Gable, synskonsulent
Mail: tsli@remove-this.regionsjaelland.dk
Tlf.: 23 26 26 50

Nanette Borges, afdelingsleder specialrådgivningen
Mail: navb@remove-this.regionsjaelland.dk
Tlf.: 22 30 04 77