Specialrådgivning i dialog

Dreng der laver briller med fingrene

Specialrådgivningen ved Synscenter Refsnæs nedsætter arbejdsgruppe med repræsentanter fra lokale kommunikationscentre til udvikling af en mere struktureret dialog i sagsbehandlingen. Leder af specialrådgivningen, Nanette Borges, fortæller her om baggrunden for oprettelsen af arbejdsgruppen.

Specialrådgivningen ved Synscenter Refsnæs prioriterer udviklingen af struktureret og relevant dialog og samarbejde med kommuner og kommunikationscentre højt. Det er en helt central opgave. Og en nødvendig opgave.

Vi har nu i 2 år arbejdet med den 4-årige KaS-kontrakt. Det er en spændende rejse, og en rejse hvor leverandørerne og Socialstyrelsen lægger skinnerne, mens toget kører. Det betyder blandt andet nye processer og nye krav til dokumentation og registrering.

Samtidig er der et generationsskifte i gang, både i Specialrådgivningen ved Synscenter Refsnæs og lokalt i kommunikationscentrene. Et generationsskifte der til tider udfordrer udviklingsarbejdet og de nye rammer og vilkår i KaS-kontrakten.

Åbent hus i maskinrummet
Fordi det er et omfattende arbejde at ændre praksis i en verden, som er præget af personbåren praksiserfaring og knowhow, har vi påbegyndt et arbejde i Specialrådgivningen, hvor vi går helt tæt på arbejdsgange og forståelse af opgaven. Fokus er de administrative procedurer, den systematiske dokumentation og især kommunikationen med forældre og lokale synskonsulenter.

Det er essentielt, at vores håndtering af sager er så effektiv og gennemskuelig som muligt. Samtidig er det nødvendigt, at kommuner og kommunikationscentre er bevidste om de rammer, vi som KaS-leverandør arbejder under. 

For at optimere denne dialog har vi ved det seneste møde i DTHS inviteret interesserede ind i ’maskinrummet’ og nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. to synskonsulenter og tre lederrepræsentanter fra lokale kommunikationscentre og synscentraler.

I arbejdsgruppen søger vi input til produkter og processer, og vil også afprøve nye procedurer. Vilkårene for kommunikationscentrene er meget forskellige, og de forskelligheder har vi også brug for hjælp til at imødekomme, samtidig med at vi lever op til de krav og vilkår, som vi er omfattet af fra Socialstyrelsens side. Det gælder eksempelvis arbejdet med sprog og begreber, udformning af breve og hvordan vi i fællesskab bliver bedre til at løfte de ”svære sager”.

Det tilsigtede udbytte af arbejdsgruppen bliver en styrket og koordineret kommunikation på tværs. Vi ser frem til, sammen med samarbejdspartnerne, at bidrage til arbejdet. Sammen er vi bedst! 

Er du interesseret i at mere om den nedsatte arbejdsgruppe, eller ønsker du at bidrage til arbejdet, er du velkommen til at kontakte:

Nanette Borges, afdelingsleder specialrådgivningen
Mail: navb@remove-this.regionsjaelland.dk
Tlf.: 22 30 04 77