Sommerskolen i bevægelse

”Bare at få en uge hvor man kan være sig selv… at vågne op sammen med gode venner og falde i søvn sammen med gode venner”
(Tidl. sommerskoledeltager, dreng 16 år, om Sommerskolen)

”Du skal melde dig på sommerskolen, fordi det bare er den bedste uge i din sommerferie!”
(Tidl. sommerskoledeltager, dreng 15 år, om Sommerskolen)

”Det sjoveste har været bare at være her! Bare være sammen med de andre, lære dem at kende, lave en masse ting sammen”
(Tidl. sommerskoledeltager, pige 11 år, om Sommerskolen)

”Vil du høre hvad jeg synes har været det sjoveste? Det er at være på Sommerskole! (griner) - altså det er jo ikke rigtig en sommerSKOLE men man lærer alligevel også nogen ting…
(Tidl. sommerskoledeltager, dreng 8 år, om Sommerskolen)

 
Ovenstående citater stammer fra nogle af sidste års deltagere på Sommerskolen ved Synscenter Refsnæs. Og kender man tidligere deltagere eller følger man kommentar-sporet på Synscenter Refsnæs’ facebookside, vil man vide, at Sommerskolen er et af årets absolut højdepunkter for mange børn og unge med synsnedsættelse – og en tid man fremover kan huske tilbage på som noget helt særligt.

Den 30. juni 2019 byder Synscenter Refsnæs velkommen til Sommerskole nummer 52.

Tradition og fornyelse

52 år forpligter. Efter et forrygende 50-års Sommerskolejubilæum i 2017 tog Synscenter Refsnæs i 2018 de første skridt til at drøfte, hvordan Sommerskolen skal udvikle sig i de kommende år, blandt andet ved at invitere to lokale synskonsulenter til at bidrage med viden og erfaring. Det er der kommet gode drøftelser og nye perspektiver ud af.

Fokus i Sommerskole-arbejdsgruppen har været at sikre den brede rekruttering af elever fra hele landet, sikre at den nødvendige information og dokumentation er til stede både før og efter sommerskolen og endelig at sommerskolen fortsat giver eleverne et løft fagligt og socialt.

De kommende Sommerskoler skal, i lighed med tidligere år, stadig have både et fagligt og et socialt formål. I 2019 har Sommerskolen ”Friluftsliv” som tema. Rammerne, dvs. teltlejren, og de synsunderstøttende aktiviteter vil naturligvis som altid være omdrejningspunktet. Men når sportspladsen om få måneder åbner for dette års sommerskole, vil forskellige andre ting alligevel være ændret:

 • Henvendelsesproceduren er ændret for at sikre en mere struktureret dialog både før og efter Sommerskolen, og at denne dialog leverer den nødvendige information som parterne har brug for (se nedenstående faktaboks).
 • Der afholdes et mini-basis-kursus om syn, synsnedsættelse, ADL, mobility og hjælp-til-selvhjælp for nye sommerskolemedarbejdere inden Sommerskolens afholdelse
 • Der vil, især for den ældste gruppe sommerskoledeltageres vedkommende, være et styrket fokus på rollemodeller og mentorer
 • Der vil være flere muligheder for planlagte aktiviteter efter det obligatoriske program slutter midt eftermiddag. Hver gruppe skal en dag i løbet af ugen stå for en frivillig aktivitet.

Sommerskolen bemandes af 16 medarbejdere fra Synscenter Refsnæs - 10 fra Specialrådgivningen, tre fra Botilbuddene og tre fra Skolen suppleret med lokale synskonsulenter samt medhjælpere og instruktører med faglig relevant baggrund til at varetage Sommerskolens mange aktiviteter.

Dansk Blindesamfund støtter Sommerskolen
Fra Dansk Blindesamfund (DBS) deltager Christian Bundgård i arbejdet med vigtig viden og erfaring og som mentor, rollemodel og inspirator for eleverne. Han er tidligere elev på Synscenter Refsnæs, OL-vinder i svømning og konsulent i DBS. Dansk Blindesamfund bidrager derudover også med økonomisk støtte. Støtten kommer fra fonde, som DBS søger i forbindelse med Sommerskolen. Midlerne går til aktiviteter og indslag som eksempelvis professionel instruktion i judo og svømning, præmier til stjerneløbet og bustransport.

Sommerskolens formål
For eleverne er Sommerskolen en ferielejr – en aktiv en af slagsen. En uge med udeliv, teltlejr og mad over bål – en uge væk fra familien og de vante omgivelser og en uge sammen med gamle venner og nye bekendtskaber.

For arrangørerne, Synscenter Refsnæs og Dansk Blindesamfund, er Sommerskolen rammen for et målrettet pædagogisk arbejde, der understøtter kompetenceudvikling, ’mestring’, nye oplevelser og sociale relationer med ligesindede. Efter Sommerskolen udarbejdes kort tilbagemelding til forældre og lærere til at understøtte deres arbejde med at støtte eleven i at træne de nyerhvervede færdigheder, når hverdagen igen melder sig.

Vi glæder os til endnu en gang at tage imod en stor flok glade børn og unge til et brag af en sommerskole fra den 30. juni til 6. juli 2019.

Vil du høre mere om udviklingen af sommerskolen eller har input til arbejdet, er du velkommen til at kontakte leder af specialrådgivningen Nanette Borges på navb@remove-this.regionsjaelland.dk eller leder af Sommerskolen Annette Petersen på anpeter@remove-this.regionsjaelland.dk

Det er i øvrigt muligt, efter forudgående aftale, at arrangere et besøg for børn, som overvejer at tage på Sommerskole i 2020 - gerne som gruppe og sammen med et par forældre eller den lokale synskonsulent. Læs her om hvorfor en gruppe børn og voksne fra Roskilde sidste år besøgte Sommerskolen

Fakta
Sommerskolen er et kursus under Specialrådgivningen og understøtter følgende temaer:

 • Sociale kompetencer, venskab, bekendtskab, sociale spilleregler, nye kontakter, konflikter, sætte grænser mv.
 • Kommunikation og sociale kompetencer, inkl. adfærd i en gruppe, aktiv lytning, kontakt, nærvær
 • Fysiske kompetencer, styrke, behændighed, koordination, balance, sansemotorik, regler for fysisk kontakt mv.
 • Sensoriske erfaringer og færdigheder
 • ADL – hygiejne, påklædning, holde orden, madlavning
 • Orientering & Mobility – orientering udendørs og evnen til at komme rundt på teltpladsen på egen hånd og sammen med andre uanset synsevne
 • At klare sig selvstændigt i fællesskab – afhængig af alder og kompetencer.


Tilmelding og visitation
Den ny procedure er drøftet og clearet på et nationalt netværksmøde for landets lokale synskonsulenter.

1) Fra 2019 skal alle elever indstilles til sommerskolen af synskonsulent eller anden voksen på et kort henvendelsesskema. Det udfyldes med samtykke fra og i samarbejde med forældrene.

2) Derefter visiterer Synscenter Refsnæs eleverne. Ved behov sker det i dialog med synskonsulenten.

3) Forældrene modtager derefter i e-Boks link til digitalt tilmeldingsskema.

4) Når Synscenter Refsnæs har modtaget forældretilmeldingen sender Sommerskoleteamet besked til den lokale synskonsulent, der udfylder et fyldestgørende henvendelsesskema. Derved sikres, at Sommerskolens medarbejdere har adgang til de fornødne og relevante oplysninger om eleven, og viden med relevans for arbejdet med eleven på Sommerskolen. Både forældre og synskonsulent orienteres om tilmeldingen af Synscenter Refsnæs.