Små børn med alvorlig synsnedsættelse. Klar. Parat. Start.

Hvordan bidrager vi som fagfolk til at forberede barnet og familien på de overgange, der møder dem? Hvad er god praksis, når et lille barn med synsnedsættelse skal starte et nyt sted - først i dagtilbud og senere i skole? Hvordan giver vi børn med synsnedsættelse de samme muligheder for at lære som de seende kammerater?

Videndeling om overgange

Vi sætter fokus på overgange den 14.-15. maj 2020, når synskonsulenter, pædagoger, undervisere og forskere fra hele Norden mødes på Hotel Scandic på Sluseholmen i København for at udveksle viden fra det vigtige arbejde med små børn med alvorlig synsnedsættelse og blindhed.

Konferencen afholdes i regi af det nordiske samarbejde NOVIR - Nordic Visual Impairment Network. Det er et nordisk netværk bestående af de nationale synsinstitutioner i Danmark, Færøerne, Finland, Island, Norge og Sverige.

Synscenter Refsnæs er tovholder på konferencen i 2020. Vi har en ambition om at skabe to fantastiske dage med inspiration til både praktikere og vidensarbejdere. Lokale synskonsulenter og småbørnsgruppen under det Nationale Netværksbaserede Samarbejde i Danske Tale Syn og Høre Institutioner (DTHS) bidrager til det forberedende arbejde.

Overgange og en god start

Vi sætter spot på vigtige overgange: Hvad skal der til for at sikre succes i den tidlige indsats? Hvilke overvejelser skal vi gøre os, og hvilken viden bør vi have for at sikre barnet det bedste udbytte af mødet med en ny institution? Hvordan identificerer vi særlige behov hos barnet for psykologisk, pædagogisk og indretningsmæssigt synskompenserende indsats, når barnet skifter miljø og vokser op?

Hvordan sikrer vi et stærkt læringsmiljø med gode overgange fra fødsel til skolestart for børn med alvorlig synsnedsættelse?

Konferencen bidrager til at styrke den fælles kerneopgave og til at sikre små børn med alvorlig synsnedsættelse en god overdragelse og en god start, hver gang de skifter miljø og relationer.

Snubletråde i virkelighedens mange overgange

Mange familier og fagprofessionelle oplever desværre alvorlige tab af rutine og viden om barnet, når barnet skifter miljø, og de professionelle voksne og børnegruppen skiftes ud.

Det kan handle om spørgsmål som: Hvad ser barnet? Hvad kan barnet lide? Hvordan inkluderes barnets perspektiv? Hvad motiverer barnet? Hvordan indretter vi dagens mange læringsaktiviteter? Hvordan fungerer barnets synskompenserende hjælpemidler? Hvordan kan jeg som voksen medvirke til at åbne børnefællesskabet for et barn med synsnedsættelse? Hvordan styrkes det inkluderende læringsmiljø bedst?

Ofte må barnets forældre besvare spørgsmål og være tovholder. Og næsten lige så ofte fortæller de, at det er slidsomt både at være forbindelsesofficer og forælder for deres barn med alvorlig synsnedsættelse.

Målet med konferencen er derfor at fremhæve de mange eksempler på vellykket praksis og samle fagfolk og forskere til at drøfte ny viden og nye perspektiver på overgange. Hvordan kan vi bedst støtte børnene og deres familier til succesfulde overgange? Kan fælles strategier hjælpe?

Hvilke forventninger og ønsker har forældrene? Hvad skal vi være opmærksomme på i den måde vi kommunikerer og organiserer os? Hvilke værktøjer kan give det lille barn en god overgang og bedre mulighed for at blive en del af fællesskabet og selv blive et bidrag til stærke sociale netværk?

Små børn med alvorlig synsnedsættelse

Konferencen omfavner alle overgange - fra den allerførste overgang fra forældre og sundhedspleje til dagtilbud, fra institution til institution og til den afgørende overgang fra dagtilbud til skole:

 1. Spædbørn 0 – 2 år
 2. Småbørn 2 – 4 år
 3. Førskolebørn 4 – 6 år
 4. Børn med synsnedsættelse og yderligere funktionsnedsættelser (MDVI) 0 – en udviklingsalder svarende til 6 år.

Call for abstracts

Vi har bedt forskere, undervisere, synskonsulenter og praktikere om at indsende abstracts vedr. følgende emner:

 • Pædagogisk uddannelsesmæssig curriculum og uddannelsesplan – hvad er den aktuelle agenda for læring blandt førskolebørn? Hvordan møder vi denne agenda?
 • Grundlaget for vores aktuelle syn på børn med funktionsnedsættelse
 • Inklusion i børnefællesskaber
 • God praksis for tværprofessionel koordination og organisering rundt om barn, familie og institution. Hvordan sikrer vi en sammenhængende habiliterings- og rehabiliteringsindsats?
 • Livskvalitet (QoL) for børn med synsnedsættelse – hvordan undersøger og fortolker vi QoL blandt børn med funktionsnedsættelse?
 • Tidlig intervention i barndommen: Sårbarhed og forebyggelse
 • Identificere og styre psykologiske og somatiske behov
 • Følelses- og adfærdsmæssig regulering samt psykosociale evner/ressourcer
 • Interaktion, kommunikation og selvforståelse.

Vi har store forventninger til de to dage i København i maj 2020 og glæder os til at dele erfaringer, holde workshops og oplæg samt deltage i debatten med fagfolkene fra de andre fem nordiske lande.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om Nordisk Småbørnskonference om syn 2020, så kontakt afdelingsleder Nanette Borges, Specialrådgivningen, mobil 22 30 04 77 eller e-mail navb@remove-this.regionsjaelland.dk