Skrivbar e-bog

Tegning af en hånd med lup der forstørrer symbolet for weblayout i word

Materialeproduktion og Formidling ved Synscenter Refsnæs står bag en ny måde at fremstille undervisningsmaterialer, f.eks. skolebøger og afgangsprøver, til børn og unge med stærk synsnedsættelse i folkeskolen.

Personer med stærkt nedsat syn er ofte nødt til at forstørre tekster ganske meget, for at kunne læse dem. Ofte kan man kun læse et lille stykke ad gangen, og man skal ud over at "scrolle" op og ned, som alle andre, også "scrolle" fra side til side, for at læse hele teksten. Det gør det svært at bevare overblikket. Billeder og baggrunde kan ligeledes være forstyrrende. Man har som person med stærk synsnedsættelse brug for stor kontrast mellem tekst og baggrund, og det kan være svært at skelne bogstaverne fra detaljerne i billedet, hvis det ligger bag teksten.

Derfor satte en projektgruppe sig sidste år sammen med det mål at udarbejde en vejledning til, hvordan man laver det mest optimale materiale til undervisningsbrug for personer med stærk synsnedsættelse. Gruppen bestod af tre medarbejdere fra materialeproduktionen, en lærer og en synskonsulent fra Synscenter Refsnæs og en synskonsulent fra Region Hovedstaden.

Projektgruppen gennemgik det materiale og de hjælpemidler, som allerede var tilgængeligt for danske skoleelever. Hjælpemidler som forstørrelse i A3 format, bøger forstørret via CCTV, PDF filer på computer eller iPad og ZoomText.

Som mange med synsnedsættelse vil vide, så har disse hjælpemidler visse udfordringer. Mange gange er der forstyrrende billeder midt i eller bag teksten, for lav kontrast mellem tekst og baggrund eller i billeder og tegninger. I mange forstørrelsesformater vil teksten desuden forsvinde udenfor skærmen, så læseren er nødt til at "scrolle" fra side til side, hvilket igen forstyrrer læsningen.

Projektgruppen fandt frem til, at det bedste af de eksisterende formater var e-bøger. Her kan teksten forstørres, uden at den forsvinder uden for skærmen. Dog har iPads, som de fleste bruger, ikke en særlig stor skærm, hvilket gør, at det heller ikke er den optimale løsning.

Løsningen er "Skrivbar e-bog i Word"!

Målet var derfor at finde en måde at overføre e-bogsformatet til computer, så forstørrelsen kunne bruges på en stor skærm. Projektgruppen fandt frem til at bruge funktionen ”Weblayout” i Microsoft Word. En funktion de fleste har adgang til, men de færreste kender.

Man kan ved brug af denne funktion forstørre teksten på samme måde som i en e-bog, dvs. når teksten forstørres, bliver teksten indenfor vinduet og løber ned på næste linje, hvis det ikke kan være der. Billeder og skemaer gemmes ned som links og åbnes separat, så læseren kan fokusere på en ting ad gangen. Og teksten kan forstørres op til 500% uden brug af ZoomText. Projektgruppen har udarbejdet retningslinjer for, hvordan man bruger det færdige materiale korrekt, samt hvordan producenter udarbejder materialet, så det bliver brugervenligt. Se vejledningen nedenfor artiklen.

Samtidig har projektgruppen arbejdet med at finde frem til de optimale tekststørrelser og sat standarder for overskrifter, mellemrubrikker og brødtekst, bokse, billeder, afkrydsningsfelter mv.

Testet på elever og præsenteret for Undervisningsministeriet

På efterskolen på Synscenter Refsnæs er formatet blevet testet i forbindelse med terminsprøverne. Elevernes visus varierer her fra 6/18 til 3/60. Skolekonsulent Kåre Lissner fortæller: ”Oplevelsen var, at alle eleverne havde et forbedret prøveforløb med et mere dynamisk arbejdsflow. Det var nemmere for eleverne at holde styr på deres filer, og vi oplevede en større sikkerhed for, at eleverne ikke overså vigtige detaljer, da web-layoutet sikrer, at indholdet på siden ikke skrider ud over skærmen”.

Nogle elever er helt afhængige af ZoomTekst. Her er det vigtigt, at eleverne via genveje lærer at slå ZoomTekst til og fra for at kunne udnytte formatet optimalt. Elever, der er afhængige af en særlig muse-markør eller inverterede farver, kan fint benytte ZoomTekst og web-layout samtidig, bare de er opmærksomme på at bruge web-layouts forstørrelse.

”Der er slet ingen tvivl om, at det er et mere sikkert format at afvikle prøver i, og at eleverne bliver støttet i at navigere og holde styr på de forskellige filer” siger Kåre Lissner og fortsætter ”vi har erfaret, at eleverne efter en kort introduktion til formatet er i stand til at bruge det meget hurtigt. Det bygger på normale funktioner i word, og elevernes forkundskaber kommer i spil. Dog vil vi anbefale, at eleverne stifter bekendtskab med formatet inden prøvedagen”.

Det nye format er derudover testet på otte svagsynede folkeskoleelever udenfor Synscenter Refsnæs sammen med deres lokale synskonsulenter, ligesom det er fremvist på NOVIR-møde i Stockholm. Tilbagemeldingerne er også her udelukkende positive.

Den nye måde at producere materialer på er endvidere præsenteret for Undervisningsministeriet. Den endelige godkendelse fra ministeriet forventes at finde sted inden næste års afgangsprøver, således at eleverne kan vælge formatet til afgangsprøverne i 2020.

På denne relativt enkle måde kan svagsynede nu nemt benytte det samme materiale, som deres skolekammerater uden brug af 3.parts programmer. De behøver blot en installation af Word på deres computer. Samtidig er formatet enkelt at sætte op for producenten af materialet.

Tidligere prøver forberedt som skrivbar e-bog kan bestilles ved henvendelse til Materialeproduktion og formidling ved Synscenter Refsnæs.

Er du interesseret i at vide mere om den skrivbare e-bog, kan du her se vejledningen til elever og lærere.

Yderligere oplysninger fås desuden hos Liselotte Kürstein Andersen, koordinator og mediegrafiker ved Synscenter Refsnæs’ materialeproduktion på lkua@remove-this.regionsjaelland.dk eller hos skolekonsulent Kåre Lissner på klis@remove-this.regionsjaelland.dk.