Sareptakursus

Spielmeyer Vogt-teamet og Forældreforeningen (Dansk Spielmeyer Vogt Forening) har i samarbejde afholdt Sareptakursus den 10 & 11 oktober 2017, i dejlige omgivelser på Søgårdskolen i Gentofte.

Sarepta programmet er et individuelt, multimediebaseret undervisnings og kommunikationsprogram udviklet for døvblinde i Sverige og videreudviklet i Norge.

Mohammed Beghdadi fra Stadped i Norge underviste de to dage i Gentofte. Formålet med kurset var at give kursdeltagerne en grundlæggende uddannelse og viden om Sareptaprogrammet.

Kurset var tilrettelagt som en kombination af oplæg, gruppearbejde og øvelser.
Der var 15 tilmeldte kursusdeltager som bestod af forældre, lærer og støtter til børn med Spielmeyer-Vogt sygdommen.

Det var et udbytterigt kursus, hvor alle fik en grundlæggende viden og færdigheder, der gjorde det muligt at igangsætte processen med at skræddersy billedbøger, læringssekvenser og meget andet til den enkelte elev.

Sarepta er et computerprogram som er specielt udviklet til børn med Spielmeyer-Vogt sygdommen og kan også benyttes af børn med andre handicap som f.eks. autismespektrum forstyrrelser, døvblinde m.fl. Sarepta computerprogrammet har en struktur uden færdigt indhold, programmet derfor skal udfyldes og skræddersyes til den enkelte elev. 

Programmet har mange udvidelsesmuligheder, så indholdet kan ændres og tilpasses løbende. Programmet er opbygget med en enkel struktur og systematiske grupperinger, som hjælper eleverne når der skal foretages valg. Programmets kan styres fra en række o-1 kontakter og er derfor let at betjene og kan kompensere for synsnedsættelse og motoriske vanskeligheder.

Sarepta var i oldtiden en fønikisk kystby i nærheden af Tyrus og Sidon i Libanon og har lagt navn til udtrykket Sareptas krukke, som i daglig tale benyttet som et billede på en utømmelig kilde.