Orientering om ny kørselsordning for borgere med synshandicap - bosiddende i København

Til Synscenter Refsnæs

Til jeres orientering er en ny forsøgsordning om individuel kørsel for synshandicappede gået i luften. Det vil givet være relevant for nogle af de københavnske borgere, I er i kontakt med. I er meget velkomne til at informere om det på jeres hjemmeside og andre kanaler, hvor det kan være relevant – samt udbrede det i jeres netværk. (Vi  har også sendt en orientering til IBOS og Dansk Blindesamfund).   

Forsøgsordningen er en udvidelse af den eksisterende aftale med Movia Flekstrafik for bevægelseshæmmede borgere. Fra virkning fra 1. april udbydes der 100 pladser efter ”først til mølle” princippet – og i 2018 tilbydes et antal pladser igen. Der vil blive annonceret nærmere om dette på Borgercenter Handicaps hjemmeside i december.  

Fakta om forsøgsordningen:

  • Forsøgsordningen kører over en 2- årig periode, og administreres af Borgercenter Handicap
  • En bevillig af en kørselsordning giver ret til 104 kørsler på 1 år. Fra 1. april falder antallet af bevilgede kørsler dermed til resten af 2017 jævnt fordelt over månederne
  • For at komme i betragtning til kørselsordningen for borgere med synshandicap skal følgende betingelser være opfyldt:
  1. Borgeren skal være fyldt 18 år.
  2. Borgeren skal have fast bopæl i Københavns Kommune.
  3. Borgeren skal opfylde de officielle kriterier for et synshandicap, nemlig at synsbrøken på bedste øje skal være 6/60. Eller derunder, eller synsfeltet skal være 10 grader eller derunder. Det vil sige social- praktisk- eller total blindhed.

I kan læse mere om forsøgsordningen herunder:

http://www.kk.dk/nyheder/ny-koerselsordning-koebenhavnere-med-synshandicap

https://bch.kk.dk/nyhed/ny-koerselsordning-borgere-med-synshandicap

http://bch.kk.dk/guide/forsoegskoerselsordning-borgere-med-synshandicap/om-forsoegsordningen


Bedste hilsner

Helle Catarina Nissen
Kommunikationskonsulent